Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

21 грудня 2017
Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК)*

* Примітка: Матеріал опубліковано за згодою автора. Стаття із науково-практичного посібника «Становлення інституту старости: перші кроки» (Кол. авт.: М.І.Баюк, М.І.Войт, Т.В.Гаман, О.Г.Гуменюк, І.Б.Ковтун, Р.Б.Примуш, І.В.Рижук, Л.П.Требик, С.В.Флентін, С.В.Циц / за заг. ред. Баюка М.І. – Хмельницький: ФОП Мельник Ю.М. – 2017. – 225 с.
 
Гаман Т.В., заступник директора Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат наук з державного управління, доцент

 

Ефективність діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування беззаперечно залежить від публічних службовців, на яких покладено як виконання завдань і функцій держави й місцевого самоврядування, так і безпосереднє впровадження реформ. Слід зауважити, що формування та розвиток кадрового корпусу публічної служби в Україні відбувається в умовах перманентної кризи державного управління, яку посилила і агресія сусідньої держави. В період кризи деформуються духовно-моральні орієнтири, розкриваються не найкращі якості людини, на зміну піднесенню й вірі в швидке подолання проблем і реалізацію реформ приходить песимізм і апатія. Тому набуває все більшої актуальності проблематика навчання, підвищення кваліфікації та розвитку компетентностей публічних службовців у системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації [1,с. 100]. В цьому матеріалі ми більш детально зупинимося на навчанні/підвищенні кваліфікації старост об’єднаних територіальних громад на базі Хмельницького Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі Центр ППК).

 

У Хмельницькій області понад 26 років здійснює свою діяльність Центр ППК як єдиний навчальний заклад системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації в області [2]. За роки роботи на базі Центру підвищили свою кваліфікацію біля 49 тисяч державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ і організацій (станом на 1.09.2017р.). За результатами проведених щорічних соціологічних досліджень щодо оцінки рівня надання освітніх послуг Центром – 98% респондентів відмітили, що рівень високий.

 

Під час навчання розкривалися найактуальніші теми, обговорювалися проблемні питання, роз’яснювалися новації нормативно-правового регулювання суспільно-політичного розвитку держави тощо. Розкривалася тематика, що хвилює кожного представника громади області: «Аналіз змін до Конституції України в частині децентралізації», «Модернізація державного управління та місцевого самоврядування в Україні», «Децентралізація державного управління та реформування державної служби», «Новели антикорупційного законодавства». «Реалізація норм Закону України «Про очищення влади», «Правове забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування». «Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво», «Енергозбереження – пріоритетний напрямок розвитку держави», «Про доступ до публічної інформації», «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні», «Електронні торги: теорія і практика» тощо. Кожна з цих тем була спрямована не лише на отримання нових знань, а й розвиток певних громадянських компетентностей управлінських кадрів регіону [3. с. 34]. У 2016-2017 роках на базі Центру проходили навчання нові представники інституту місцевого самоврядування – старости об’єднаних територіальних громад, в основі навчання яких стали принципи доброго врядування.

 

Добре врядування – це багатогранна концепція, яка базується на принципах, правилах та практиках, розроблених в усьому світі. Дванадцять принципів доброго демократичного врядування були сформульовані в Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, яка враховує роботу з доброго (належного/ефективного) врядування, проведену Радою Європи та іншими міжнародними організаціями [4]. Виділяють дванадцять принципів доброго врядування, а саме:
1. Участь громадян у прийнятті рішень. Чесні вибори.
2. Зворотній зв’язок. Послуги відповідають очікуванням громадян.
3. Результативність та ефективність. Наявні ресурси використовуються найкращим чином.
4. Прозорість та відкритість. Доступ до публічної інформації.
5. Верховенство закону. Місцева влада поважає закон і рішення суду.
6. Етична поведінка. Місцева влада діє в інтересах громади і бореться з корупцією.
7. Компетентність та спроможність. Місцева влада постійно покращує навички та методи роботи.
8. Новаторство та відкритість до змін.
9. Сталий розвиток. Місцева влада враховує потреби наступних поколінь.
10. Дооре управління фінансами. Міжмуніципальна співпраця.
11.  Місцева влада поважає права людини та культурне різноманіття.
12. Підзвітність. Місцева влада відповідає за свої рішення.

 

Всі принципи є ключовими, тому в рамках тематичного короткострокового семінару «Практичні аспекти професійної діяльності старост об’єднаних територіальних громад області» розкривались теми: «Про особливості функціонування об’єднаних територіальних громад з урахуванням змін до чинного законодавства»; «Організація діяльності старости»; «Вплив адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади на зміну земельних відносин»; «Робота із зверненнями громадян»; «Виявлення осіб, що постраждали від торгівлі людьми та надання їм допомоги»; «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування»; «Робота з документами»; «Електронне врядування»; «Використання сучасних інтернет-технологій посадовими особами місцевого самоврядування для побудови ефективної роботи та взаємодії з громадою (практичне занятгя)»; «Електронні сервіси Міністерства юстиції України»; «Співпраця посадових осіб місцевого самоврядування з ДП «Національні інформаційні системи»; «Рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаних територіальних громад у сфері соціального захисту»; «Питання освіти в об’єднаних громадах»; «Надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування»; «Питання охорони здоров’я в об’єднаних громадах»; «Проектна діяльність – важлива складова розвитку громади»; «Підтримка місцевої влади в реплікації методології Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», «Залучення громадськості до вирішення актуальних питань розвитку села (тренінг)» тощо.

 

Група старост Лісогринівецької та Кигайгородської об’єднаних територіальних громад, які навчались 1-3 червня 2016 року зустрілись з представниками Республіки Польща – Ернестом Новаком (бурмістр міста і гміни Загуж (Підкарпатське воєводство), Павлом Ментельськім (тренер, консультант з питань стратегій, програм та аудиту сталого розвитку, менеджменту органів місцевого самоврядування та НУО, розробки та управління проектами, програмами та планами місцевого розвитку), Ярославом Біттелем (правник, тренер, консультант з питань стратегій, програм та аудиту сталого розвитку, менеджменту органів місцевого самоврядування та НУО, стратегічного планування), які в рамках проекту «Децентралізація на практиці II. Польський досвід децентралізації та самоврядної освіти для лідерів громад» розкрили питання:

 

 «Передумови реформи децентралізації в Польщі. Створення гмін та їх повноваження. Навіщо децентралізація та співучасть»
 «Передумови реформи адміністрації місцевого самоврядування в І Ішімні. Структура та функціонування самоврядної адміністрації в Польщі актуальна, загальна характеристика».
 «Адміністративна реформа – самоврядування у гміні: закон про і мінне самоврядування – на прикладі сільської гміни (розмір гміни, органи гміни, організаційна структура, статут, регламенти і процедури, бюджет)»,
 «Адміністративна реформа – самоврядування у повіті: характеристика самоврядування на прикладі повіту».
 «Досвід децентралізації влади в Польщі і її наслідки для розвитку і мім і регіонів (практичні приклади з Польщі). Вигоди і витрати реформування системи державного управління»,
 «Вирішуємо разом. Участь місцевих громад у процесі формування та прийняття публічних рішень (громадська співучасть, стратегічне планування)».

 

За програмою тематичного короткострокового семінару «Практичні аспекти професійної діяльності старост об’єднаних територіальних громад області» підвищили кваліфікацію впродовж 2016 року 171 староста із 176 обраних.Окремої уваги заслуговує аналіз навчання старост об’єднаних територіальних громад за програмою тематичного короткострокового семінару «Староста та громадськість: виклики сьогодення» (за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні). Підвищення кваліфікації відбулося у 6-ти групах по 30 осіб у кожній (всього 180 старост).

 

Важливо відмітити, що в процесі підготовки й проведення зазначених семінарів відбулося ряд опитувань старост, а саме: 1) опитування щодо визначення тематики семінару, 2) опитування щодо актуальності, важливості тем і вміння викладачів їх розкривати. 3) опитування щодо використання отриманих знань під час семінару в практичній діяльності (всі матеріали опитувань/соціологічних досліджень наведені в цьому посібнику окремим підрозділом).


Протягом дводенного підвищення кваліфікації старости прослухали теми, які розкрили досвідчені викладачі, а саме:
- «Організаційно-правові засади діяльності старости в об’єднаній територіальній громаді» – Баюк Микола Іванович, Хмельницького центру ППК, м.держ.упр.
- «Законодавство України про діяльність громадських, волонтерських організацій, об’єднань, політичних партій: від теорії до практики» – Циц Сергій Віталійович, начальник юридичного відділу виконавчого апарату Хмельницької обласної ради, к.держ.упр.,
- «Інструменти розвитку ОТГ в умовах децентралізації влади: роль старости і громадськості» – Примуш Роман Борисович, заступник голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України і» Хмельницькій області, к.держ.упр.,
«Форми реалізації безпосереднього волевиявлення територіальних громад» Рижук Ірина Володимирівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, к.ю.н.,
- «Шляхи активізації участі громадськості у вирішення питань місцевого значення» – Ковтун Ірина Броніславівна, декан факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права. к.держ.упр., доцент,
- «Зв’язки з громадськістю у кризових і конфліктних ситуаціях. Запобігання виникненню конфліктів. Дотримання норм культури ділового спілкування» – Гуменюк Оксана Григорівна, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права, к.психол.н., доцент,
- «Залучення громадськості до написання й реалізації проектів розвитку» – Войт Майя Іванівна, начальник навчально-методичного відділу Хмельницького центру ППК);
- «Добре врядування та лідерство на місцевому рівні. Ефективна комунікація та залучення громадськості» (тренінг) – Гаман Тетяна Василівна, заступник директора Хмельницького центру ППК. к.держ.упр., доцент;
- «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі старост із громадськістю. Роль Інтернету» (практичного заняття з елементами тренінгу) – Требик Людмила Петрівна, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр.

 

Завершувалось навчання обміном досвідом «Особливості роботи старости з громадськістю: практичний досвід», під час якого велись жваві дискусії навколо проблем, що виникають у роботі старост ОТГ. Слухачі спілкувалися та обмінювались власним досвідом, ставили питання та отримували відповіді. Кожен слухач мав можливість висловити свою позицію і поділився прикладами щодо роботи з громадськістю. Під час закриття семінарів відбувалося анонімне анкетування учасників семінару, підведення підсумків і обговорені результатів. Результати підсумкового опитування підтвердили, що старости використовують отримані під час підвищення кваліфікації знання й навики в своїй щоденній професійній діяльності, а саме: при реалізації своїх повноважень (їх відповідності діючій нормативно-правовій базі); під час організації та проведення заходів з реалізації безпосереднього волевиявлення громад; при запровадженні нових інструментів розвитку громади в умовах децентралізації влади; при мотивації й активізації участі громадськості у вирішення питань місцевого значення; під час налагодження зв’язків з громадськістю у кризових і конфліктних ситуаціях; задля запобігання виникненню конфліктів; при ведені ділового спілкування згідно з нормами культури поведінки; при написанні й реалізації проектів розвитку із залучення громадськості до цих процесів; на час формування, стимулювання й надихання команди; запровадження й розвиток основ доброго врядування й лідерства на місцевому рівні; при налагодженні ефективних комунікацій з громадськістю; під час використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі старост із громадськістю; усвідомлення значимості і можливостей Інтернету в роботі з громадськістю; у повсякденній діяльності використовують досвід колег щодо роботи з різними групами громадськості.Отже, на сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави, з урахуванням чітко визначеного євроінтеграційного курсу, реформування та розвиток місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів державної політики.

 

На жаль, система місцевого самоврядування сьогодні не в повній мірі задовольняє потреби українського суспільства. У більшості територіальних громад вона не забезпечує створення комфортного життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання доступних та якісних публічних послуг тощо. Формування життєздатних громад є складним і тривалим процесом, від успішності якого залежатиме якість життя мешканців громад і ефективний розвиток територій. Процес цей має багато складових, серед яких безперервний процес навчання, підвищення кваліфікації й рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування і, особливо, старост об’єднаних територіальних громадах як нової інституції в системі місцевого самоврядування.

 

Література:

 

1. Гаман Т.В. Розвиток громадянських компетентностей: з досвіду Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації / Т. В. Гаман // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ. 17–18 березня 2016 р.) /за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової. Ю. О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 с.
2. Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова КМУ від 27 вересня 2016 №674 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249368547.
3. Гаман Т. В. Компетентність і спроможність управлінських кадрів – основа
впровадження принципів ефективного врядування / Т. В. Гаман // Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (ХУУП. м. Хмельницький. 7 грудня 2016). – 111с.
4. Стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні: Рекомендовано до впровадження 15-ю сесією Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління, (м. Валенсія, 15-16 жовтня 2007 р.) (Електронний hесурс]. –

Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(200814&Ver=add&Language=lanEnglish&SiteCM&BackColorlnternet

=C3C3C3&BackColorlntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383https://wed.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1267731) та Комітетом міністрів Ради Європи на своєму 1022 засіданні 26 березня 2008 року (Електронний ресурс]. -

Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=l26773l&Site=CM&BackColorlnternet=C3C3C3&BackColorInternet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.

 

Фото із сайту: http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=15&w=sklad

 

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook