Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 

Запрошуємо Вас до публікації своїх наукових праць у спільному друкованому виданні «Влада та управління» Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій і Кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


В збірнику розміщатимуться матеріали, що відображають питання організації та діяльності органів державного управління, органів місцевого самоврядування, державної служби та історії державного будівництва.


Збірник наукових статей призначений для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів,  магістрантів та студентів.

 

Редакційна колегія збірника просить, при підготовці матеріалів, дотримуватися таких вимог:

 

У структурі статті повинні бути відображені (виділені як рубрики або позначені словами в тексті статті світлим курсивом, напівжирним курсивом тощо) обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

 

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • мета або цілі статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження;
 • перспективи подальших розвідок (досліджень) у даному напрямі;
 • матеріали подавати українською мовою;
 • обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, повинен мати обсяг у 0,5 авторського аркуша (12 стор. ф. А4), обсяг повідомлень – до 0,25 авторсь­кого аркуша (3 стор. ф. А4);
 • текст мас бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле -2 см, ліве – 2,5 см, праве -1,5 см;
 • у матеріалах обов’язкове посилання на літературні джерела та їх оформлення відповідно до вимог ВАК України, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1.2-9-3, ДСГУ 3582-97;
 • матеріали мають бути набрані на комп’ютері (редактор Windows for Word, причому графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів;
 • наукові статті подаються із анотацією українською мовою та ключовими словами (4-6 слів), коротким резюме англійською та російською мовами (по 0,5 сторінки кожною мовою);
 • наприкінці наукової статті подаються короткі відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, наукове звання, займана посада, коло наукових інтересів, контактні реквізити (адресу, телефон та інші засоби зв’язку), іноземні автори вказують також назву країни;
 • електронний та друкований варіанти оформлені за вказаними вимогами (за погодженням з редколегією – надіслані електронною поштою) подаються у видавництво за 2 місяці до початку виходу друкованого видання у світ;  тексти не повертаються, а зберігаються в архіві видав­ництва;
 • матеріали авторів, які не мають вченого ступеню, повинні бути прорецензовані і подаватися до друку з відповідною рекомен­дацією;
 • усі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом;
 • редакція та видавництво за погодженням з автором (авторами) можуть скорочувати та редагувати матеріали; відповідальність за зміст несуть автори;
 • редакція здійснюватиме також внутрішнє рецензування поданих матеріалів і залишає за собою право їх відхилення.

 

Просимо надіслати наукові статті до 1 вересня 2013 р.


Наша адреса:


58001 Україна, м. Чернівці

вул. Героїв Майдану, 5/53

Е-mail: bukcppk@gmail.com.com


Відповідальні за випуск:

 

Гакман Сергій Михайлович

тел./факс: (0372) 52-52-71

e-mail: s_hakman@rambler.ru


Халавка Лілія Василівна

тел.: (0372) 57-35-88

e-mail: liliya.khalaka@gmail.com

Партнери:
Олег Немчінов: Наразі держава виконує свої функції, державні органи працюють чітко й злагоджено Наталія Алюшина: Війна показала, що переважна більшість українських публічних службовців продемонстрували відданість державі Робота служби зайнятості в умовах військового стану Микола Ярмистий: Державотворчі погляди Тараса Шевченка Права та пільги внутрішньо переміщених осіб Олексій Гайдай: Ми не допустимо, щоб люди лишилися незахищеними Територіальна оборона: питання та відповіді Про виклики та перемоги 2021-го року: інтерв'ю з головою Вижницької РДА Михайлом Чорнеєм Голова НАДС Наталія Алюшина про реформу оплати праці державних службовців Павло Польовий: Цифрова компетентність державних службовців як основа процесів цифровізації сфери публічного управління Любов Нечипорук: Для підтримки місцевих мовників Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ініціювала проєкт обміну контентом Руслана Клим: Ключові аспекти розвитку Вижницького району Іларій Мінтянський: Діяльність Головного управління Національної сервісної служби у Чернівецькій області Анатолій Круглашов: "Інститут державної служби України: зародження, розвиток, особливості" Михайло Чорней: Пріоритети діяльності Вижницької райдержадміністрації Микола Ярмистий: Тенденції розвитку державної служби в Україні Мирослава Ткачук: Головне про патронат Вікторія Гатрич: «У комунікації головне – бути чесним із аудиторією» Юрій Півень: Система соціального захисту в територіальних громадах Юрій Манастирський: Особливості деклараційної кампанії у 2021 році Державний сектор потрібно навчати співпрацювати з бізнесом: презентували аналітичний звіт «Демократичний компонент у навчанні державних службовців» Ілона Факас: Вступ на державну службу: порядок, вимоги, особливості в умовах карантину Сергій ОСАЧУК: Чернівецька область приречена на успіх і нею Україна може пишатися! Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Пенсійне обслуговування по-сучасному: оновлені сервісні центри та портал електронних послуг
Михайло Савчишин: Виконуємо бюджет, забезпечуємо потреби мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб Василь Скрипкару: Виклики та випробування проявили нас як громаду максимально зібрану, згуртовану та націлену на перемогу Микола Ярмистий: Місцеві органи влади в умовах воєнного стану:повноваження та співпраця військових адміністрацій з органами місцевого самоврядування Світлана Олексійчук: Від початку війни наші волонтери працювали у режимі нон-стоп Олексій Чернишов: Уряд підтримає власників житла, які безоплатно прихистили переселенців Громади області: дайджест за 7-12 березня 2022 р Ілона Факас: Права, пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб Валерій Романенко: Механізм фінансового забезпечення громад досі недосконалий Тарас Халавка: Розвиток партисипативної демократії у громадах області Дмитро Глобак: Організація системи освіти в територіальних громадах: досвід, проблеми, рішення Анатолій Круглашов "Локалізація політичного чи політизація локального: випробування спроможностей місцевого самоврядування в Україні" Світлана Олексійчук: Створення «Резиденції молоді» як новий рівень реалізації молодіжної політики Організація пожежної безпеки у територіальних громадах області Екотолока, спортивні змагання та фестиваль юшки - у територіальних громадах області відбулися заходи згуртування Ринок землі в Україні: проблеми та перспективи. Частина 1. Правове регулювання земельних відносин в Україні. Наталія Катрюк: Шукаємо власні шляхи для розвитку громади Марія Нікорич: «Земля і комунальне майно – одне з найважливіших джерел наповнення місцевого бюджету» Сергій Бостан: Основні пріоритети – ефективне використання комунального майна Світлана Банар: Найчастіше до старости звертаються із земельними питаннями Іван Янко: Мешканці нашої громади надзвичайно працьовиті Старости Вашківецької громади: що на порядку денному? Христина Марчук: Децентралізація: підсумки та нові завдання Віталій Мостовий: Сучасні канали комунікації місцевої влади з громадою Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку Анатолій Круглашов: Локалізація політичного чи політизація локального: випробування спроможностей місцевого самоврядування в Україні
Наталія Нечаєва-Юрійчук, Сергій Троян: Українська відсіч тотальній російській агресії: Чотири місяці Наталія Нечаєва-Юрійчук: Творення чергових конспірологічних теорій через дискредитацію політиків Анатолій Круглашов: Перспективні завдання євроінтеграції України Сергій Гакман "9 травня: свято чи біль?" Сергій Троян, Наталія Нечаєва-Юрійчук "УКРАЇНА: ВІЙНА - ПЕРЕМОГА - ПАМ’ЯТЬ" Євген Магда "Удар в спину: чому Санду та Спину грають проти України?" Богдан Волошинський: Ми і наші прапори Наталія Бак "Фінансовий патріотизм і довіра: Вчора. Сьогодні! Завтра?" Наталія Нечаєва-Юрійчук: Боротися. Протидіяти. Ігнорувати Анжела Пасніченко: Як не впасти у паніку? Наталія Нечаєва-Юрійчук: Кожна дія має значення Володимир Тиліщак, Вікторія Яременко: Путін йде слідами Гітлера. Українці ж тримаються як британці Володимир Бойко: Нині Білорусь – ворог Олена Головіна: Зберегти людяність в нелюдських умовах життя! Ігор Недокус: Оцінки білоруських громадян та диктатора Лукашенка вторгнення Росії в Україну різні Сергій Федуняк: Для російських правителів ціна військової поразки – смерть Марін Герман: Децентралізація влади без соціального капіталу – шлях до «інституційної невдачі» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Дзюба Іван Михайлович Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Дністрянський Станіслав Северинович (1870 – 1935) Анатолій Круглашов: Місцеві вибори 2020: роздуми експерта Міста в децентралізаційній реформі: проблеми і перспективи Публічне управління у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації та євроінтеграції України Сергій Гакман "Єврорегіон "Верхній Прут": досвід, виклики та особливості" Пропозиції учасників міжнародного круглого столу «Нові європейські парадигми співпраці та потенціал Єврорегіону «Верхній Прут» Зиновій БРОЙДЕ: КООРДИНУВАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО ТРАНСКОРДОННОЇ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ ЕКОНОМІКИ Сергій Гакман: Білокриницька трагедія 1941 р.: погляд через 80 років
шукайте нас на facebook