Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

02 липня 2019 о 11:03
Розвиток місцевої громади через громадянську освіту

Олена Танасійчук -  президент Благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи».

 

Протягом останніх десятиліть обсяг передачі знань багаторазово зріс. У наш час уже не можливо за п'ять-шість років підготувати людину до професійної діяльності раз і на все життя. Зараз щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань.

 

Саме тому навчання протягом життя стає критичним фактором в сферах зайнятості та соціального забезпечення, економічного зростання та конкурентоспроможності. Це особливо актуально для України в умовах проведення реформи децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад. Проблема посилюється слабкою громадянською обізнаністю жителів нових ОТГ, недостатнім рівнем їх залучення до активної громадянської діяльності, браком дієвої моделі організації неформальної освіти для дорослих в сільських громадах.


Дана ситуація викликана комплексом причин, в т.ч.:
- передачею функції вирішення соціально-освітніх і культурних проблем з державного рівня на рівень територіальних громад. При цьому ми спостерігаємо низький рівень знань щодо вирішення даних питань представниками місцевої влади, а також досвіду якісної комунікації з членами громади;


- низькою активністю, інертністю самих членів громади, частково в результаті «споживацького підходу», так званого «побутового патерналізму» (держава (влада) зобов'язана забезпечити всім), частково через нерозуміння того, що тільки вони особисто можуть стати провідниками змін у громаді, що деструктивно впливає на діяльність активних громадян, роблячи її ситуативною і залежною від більшості. Це відбувається в основному через брак знань у активних членів спільноти щодо своїх прав, обов'язків, механізмів впливу на органи влади для вирішення важливих соціально-економічних і культурно-освітніх питань громади;


- економічною кризою, відсутністю добре оплачуваних робочих місць на рівні села і регіону, передачею частини фінансових потоків з державного рівня на рівень територіальних громад, низьким рівнем самозайнятості населення, збільшенням трудової міграції до сусідніх країн. Знову ж таки – ключ проблеми полягає у відсутності знань і умінь управління фінансами як на макро- (громада), так і на мікро- (конкретна людина, сім'я) рівнях та недостатній рівень підприємницьких компетенцій населення.


- специфікою поліетнічного регіону, коли в одну ОТГ об'єднуються села з різним етнічним складом.
На вирішення даної проблеми Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи» в рамках роботи Відкритого університету для дорослих у партнерстві з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою  ім. М. Івасюка був розроблений проект «Громадянська освіта як ключ до місцевого розвитку», реалізація якого спрямована насамперед на жителів Магальської та Острицької ОТГ у Чернівецькій області. Основною особливістю цих громад є об'єднання сіл із переважаючим українським і румунським / молдовським населенням, при якому більшість населення тут складають представники етнонаціональних меншин, а представники титульної нації є етнічною меншиною в складі ОТГ.


Передумовою роботи в рамках проекту стало підписання 22.11.2018р. Меморандумів про співпрацю в галузі освіти дорослих між цими ОТГ та Представництвом німецької неурядової організації «Німецьке об'єднання народних університетів» (DVV International) в Україні, Громадською спілкою “Українська асоціація освіти дорослих” та Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи».
Наступним кроком в реалізації проекту стало проведення аналізу базових освітніх потреб мешканців Магальської та Острицької ОТГ. За результатами здійсненого в цих громадах соціологічного дослідження, яке включало кабінетне, якісне та кількісне, було визначено існуючі проблеми територіальних громад, виявлено потенційні можливості їх вирішення; визначено оптимальні способи і форми співпраці місцевих активістів і керівництва ОТГ, окреслено, які вміння, навички та компетенції необхідні населенню для вирішення місцевих проблем.


На основі дослідження, фахівцями та експертами в галузі освіти дорослих були розроблені дві комплексні освітні програми: «Базовий курс ефективного громадянства і комунікацій» для жінок-представниць різних етносів та «Базовий курс ефективного управління та участі» для представників органів влади та місцевих активістів. З лютого 2019 року розпочалося навчання дорослих за цими програмами у Магальській та Острицькій ОТГ.


Що таке громадянська освіта? Чому сьогодні настільки важливо опановувати нові знання, навички та вміння, незалежно від віку? Про це, а також про особливості взаємовідносин держава - громада дізнавалися мешканці ОТГ під час вступного заняття "Громадянська освіта як ключ до розвитку громад". Особливо актуальними виявилися питання участі громадян у політичних процесах та політичної відповідальності.


Під час роботи на наступному навчальному модулі – політико-правовому - мешканки  Магальської та Острицької ОТГ розглядали  такі питання, як права людини та механізми їх захисту; інструменти участі громадян в управлінні спільнотами та громадський моніторинг діяльності органів публічної влади. У малих групах жінки вправлялися в написанні електронних петицій, обговорювали вплив громадських рад, розглядали можливості бюджету участі. В ігровій формі зіставляли особисті потреби та шляхи їх вирішення з можливостями використання інструментів участі. Під час занять також було розкрито значення громадської експертизи, її поняття та механізми. Навчання сприяло засвоєнню основ правових знань, розвитку умінь приймати обґрунтовані рішення, формуванню навичок громадської діяльності, ефективного використання інструментів участі в управлінні спільнотами, моніторингу діяльності органів публічної влади та підвищенню громадянської активності.


Ще однією важливою навчальною темою став економічний модуль програми «Базовий курс ефективного громадянства і комунікацій», метою якого був розвиток  фінансової грамотності і підприємницької ініціативності, готовність брати відповідальність за власні (сімейні) фінансові рішення, вміння перевіряти виконання і відстоювати свої права в економічній сфері.


Також значна увага була приділена роботі в рамках соціально-культурного модулю, де розглядалися такі актуальні питання, як ефективна комунікація, критичне мислення, медіаграмотність та діалогові стратегії (способи вирішення конфліктних ситуацій). Під час навчання, через залучення учасниць до низки ігор, були не лише розширені їх теоретичні знання щодо цих аспектів, а й розвинуті їх уміння ефективно комунікувати, верифікувати інформацію, працювати в групі.


Програма «Базовий курс ефективного управління та участі» для представників органів влади та місцевих активістів Магальської та Острицької ОТГ мала схожі освітні модулі, проте їх наповнення було іншим. Зокрема слід відзначити проведення тренінгів з написання та менеджменту проектів, під час яких активно опрацьовувалися такі проектні ідеї, як будівництво спортивно-оздоровчого центру з басейном для дітей Магальської ОТГ та очищення берегів річок Прут, Дерелуй та Молниця, що протікають через Острицьку ОТГ. Під час же тренінгів з ефективної комунікації зі ЗМІ (в рамках соціально-культурного модулю програми «Базовий курс ефективного управління та участі») представники органів влади та місцеві активісти обговорювали роль ЗМІ у сучасному світі, розбирали потреби влади, активістів та ЗМІ, а також тренувалися створювати якісний прес-реліз та давати інтерв'ю. Загалом тривалість програм для жінок у кожній ОТГ склала 37 навчальних годин, а для представників органів влади та активістів – 16 навчальних годин.


Окрім того, 30 травня 2019 року в с. Магала та с. Остриця відбулися презентації фотовиставок “Прості обличчя непростої історії”. Виставки були присвячені звичайним буковинцям, котрі, незважаючи на усі військово-політичні катаклізми, зуміли зберегти любов до рідного краю, толерантне ставлення до інших, власні звичаї, традиції, культуру. На виставках були представлені світлини звичайних людей, родом з цих та навколишніх сіл, які пройшли через війни, реформи, політичні потрясіння, репресії, голод, депортації, та чиї долі є своєрідним віддзеркаленням долі Буковини в останні століття. Відкриття відбулося за участі голови Магальської ОТГ Олени Нандріш та деяких героїв фотовиставки з Острицької ОТГ. Презентації виставок проходили двома мовами (українською та румунською). Дані фотовиставки стали громадянськими ініціативами, організованими активними учасниками освітніх програм, бібліотеками с. Магала та с. Горбово, дирекцією Острицького НВК та колективом БФ «Суспільні ресурси та ініціативи».


Впродовж червня та липня 2019 року планується продовження освітньої роботи в рамках Відкритого університету для дорослих у Чернівцях.


Проект реалізується БФ "Суспільні ресурси та ініціативи" за підтримки DVV International Ukraine в рамках проекту "Регіональні голоси - громадянська освіта дорослих для розширення прав і можливостей локальних громад в Україні та Білорусі" у партнерстві з Українською асоціацією освіти дорослих за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук Ми налаштовані й надалі виконувати свої обов’язки щодо підвищенням якості та наближенням послуг до населення, - Михайло Романів Основна увага району спрямована на завершення реформи децентралізації Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Як переселенцям із тимчасово окупованих територій реалізувати своє виборче право? Проблеми з якими ми мали справу – це мабуть те, що були порушення, які пов’язані з незнанням людей чинного законодавства, - Ігор Баб'юк Реформа охорони здоров’я здійснюється відразу в декількох стратегічних напрямках Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Ярослав Бартош: На часі – створити сприятливе інвестиційне поле об’єднаних громад та відкрити новий потенціал територій
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад" ЦНАП – місце, де громадяни зустрічаються з місцевою владою Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку За перший рік становлення у Новоселицькій ОТГ було реалізовано 6 інфрастуктурних проектів Загальний стан об’єднання (приєднання) територіальних громад в Чернівецькій області За доволі короткий проміжок часу Рукшинській об’єднаній територіальній громаді вдалося досягнути деяких успіхів Юрій Юзва: Станом на сьогоднішній день громада взяла курс на всесторонній розвиток
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року" Міста в децентралізаційній реформі: проблеми і перспективи Особливості децентралізації в Одеській області на прикладі об’єднання громад Білгород-Дністровського району
шукайте нас на facebook