Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

24 січня 2024
Інформація щодо результатів анкетування публічних службовців з питань підвищення кваліфікації в режимі онлайн-навчання за 2023 рік

В період з 02 лютого по 12 грудня 2023 року Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації було проведено анкетування щодо рівня задоволення навчальним процесом та організацією підвищення кваліфікації. В анонімному опитуванні взяло участь 907 респондентів, серед яких державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, що проходили навчання онлайн та в асинхронному режимі. Діаграма 1.

Категорії посадових осіб місцевого самоврядування ( категорія I-IV, V, VI чи VII). Діаграма 2.

Слухачам було запропоновано дати відповіді на запитання та оцінити їх за п’ятибальною шкалою: де 5 – найвищий бал, а 1 – найнижчий бал. Узагальнені результати опитування (Графік 1., стовпці зліва направо):

1. Переважна більшість слухачів 850 осіб (93,8%) оцінили роботу працівників Центру щодо організації навчального процесу на «5» балів, 53 особи (5,9%) – на «4” бали, 4 особи (1%) на – «3» і нижче бали.

 

2. 734 осіб (81%) оцінили актуальність отриманої під час навчання інформації та знань на «5” балів, 163 осіб (18%) – на «4» бали і лише 10 осіб (1%) на – «3» і нижче бали.

 

3. Значна частина опитаних службовців, 879 осіб (97%), вказали, що після освоєння навчальних програм рівень їхньої обізнаності за темами підвищення кваліфікації значно зріс (оцінка від «4» до «5» балів); 28 службовців (3%) оцінили рівень своєї обізнаності нижче трьох балів.

 

4. Щодо використання викладачами Центру сучасних педагогічних методів (презентацій, навчальних дискусій), то більшість респондентів (780 осіб, 86%) оцінили його на «5» балів, 108 слухачів (10%) оцінили на «4» бали, 19 слухачів (4%)  на «3» бали і нижче.

 

5. Обнадійливим є і той факт, що після підвищення кваліфікації службовці будуть застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності під час виконання функціональних обов’язків. Так, 644 особи (71%) оцінили рівень практичного використання отриманих знань на «5» балів, 227 осіб (25%) – на «4» бали, 36 осіб (4%) – на «3» бали і нижче.

З метою вивчення навчальних потреб слухачам Центру було запропоновано питання щодо тем, за якими вони хотіли б пройти підвищення кваліфікації наступного разу. Відповіді службовців були об’єднані за основними тематичними напрямами та було здійснено рейтингування найнеобхідніших, на думку респондентів, тем. Таким чином слухачі визначили для себе пріоритетні напрямки (графік 3).

Окремим розділом моніторингу було питання оцінки професійних якостей викладачів, які проводили заняття в режимі онлайн. Загалом можна зазначити, що слухачі на досить високому рівні оцінили професійність викладацького складу Центру. Оцінювання ( за

п'ятибальною шкалою) проводилося за такимим критеріями як:

За результатами анкетування переважна більшість опитаних службовців оцінила професійні якості викладачів на «відмінно». Серед викладачів, які найбільш активно працювали в режимі онлайн, були: Ротар Н.Ю., Головацький В.А., Манастирський Ю.В., Василевська Т.Е., Нечаєва-Юрійчук Н. В., Гакман С.М., Мельничук Я.С., Грищенко А.В., Бак Н.А., Головіна-Костильова О.В.

 

Запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дистанційно в режимі онлайн сприймається слухачами неоднозначно. Вказуються як негативні, так і позитивні сторони цієї форми навчального процесу.

 

Основні проблеми, з якими стикалися слухачі, це неналежний рівень інтернет-зв’язку як у них самих (13% опитаних), так і в лекторів (2,5% опитаних), відсутність зворотного зв’язку з викладачем (0,9%), незнання Google Meet/Zoom та загалом інші проблеми (повітряна тривога, необхідність поєднувати навчання з роботою, відсутність камери/ мікрофона, електроенергії, відволікання на роботу,  та інші) - сумарно 4,8%.

 

Більшість респондентів переконані, що доцільним є поєднання різних форм навчання (57,7%). Разом з тим, слухачі позитивно оцінюють перспективи розвитку онлайн навчання: 33,9% службовців підтримують думку, що підвищення кваліфікації в режимі онлайн є найкращою формою навчання. 5,9% вважають онлайн-навчання допустимим тільки в умовах карантину. В той же час тільки 2,4% опитаних віддають перевагу виключно очному навчанню.

Під час дії воєнного стану державні службовці, як й інші громадяни, зазнали певних змін в умовах життя та в своїй професійній діяльності. Навіть у складних умовах державні службовці продовжують здійснюють свої професійні обов’язки та забезпечувати стабільне функціонування органів влади. В такій ситуації Центр намагається адаптувати свою діяльність до нових умов та забезпечити потребу у підвищенні кваліфікації, за нових обставин, що вимагають оновлення знань, умінь та навичок, постійного вдосконалення та навчання державних службовців області. Саме тому, з 01 червня 2022 року Центром було впроваджену нову форму підвищення кваліфікації - дистанційне навчання в асинхронному режимі. Більшість респондентів оцінили її як високоефективну.

Порівнюючи дистанційне навчання в онлайн режимі з навчанням в асинхронному режимі, учасники опитування віддали перевагу на користь останнього. 76,6% респондентів вважають, що дистанційне навчання в асинхронному режимі зручніше.

Також слухачі дали відповіді на наступні питання щодо процесу навчання в асинхронному режимі.

Переважна більшість слухачів пройшли курс асинхронного навчання без жодних проблем, однак деякі учасники зіштовхнулась з певними труднощами. Нижче наведено розгорнуті відповіді на питання щодо проблем під час навчання:

 

 • Потрібно більше часу при проходженні тестування
 • Покращити форматування тексту
 • Є технічні недопрацювання
 • Відключення електроенергії, відсутність інтернету
 • Запитання тесту до першої теми не стосувалися матеріалу, викладеного в темі 1.
 • Не зовсім зрозуміло як визначаються кількість балів при здачі тестів
 • Були запитання, які не були викладені в матеріалі
 • Не можливо перездати свій попередній незадовільний результат
 • Відсутність коментарів спеціалістів
 • Надто багато питань для самоперевірки.

 

Пропозиції та побажання щодо удосконалення дистанційного навчання в асинхронному режимі:

 

 • Більше часу для проходження курсу та на відповіді під час тестування
 • Необхідні технічні виправлення в тестах
 • Надавати більше інформації, більш схематична подача інформації
 • Точніше формувати питання тестів і відповіді до них
 • Надати можливість обирати дні, коли найзручніше проходити курс
 • Додати приклади практичного застосування отриманих знань
 • Запровадити одне тестування після вивчення всього курсу
 • Додати ще одну спробу для фінального тестування
 • Додавати коментарі профільних спеціалістів із запропонованих тем
 • Показ правильних відповідей після результату тестування, питання-відповідь після вивчення пройденого матеріалу.

 

Слухачі також мали можливість висловити свої пропозиції щодо покращення якості викладання в Центрі в онлайн режимі. Серед основних пропозицій можна виділити наступні:

 

 • Продовжувати підтримувати інновації щодо форм і методів навчання, застосування нових технологій
 • Більше практичних прикладів
 • Залучення лекторів-практиків (напр.голів територіальних громад)
 • Ще більше оригінальних тем
 • Запис вебінарів
 • Більше презентаційних матеріалів
 • Також проводити очні семінари
 • Покращити технічну здатність Центру для реєстрації всіх бажаючих на онлайн навчання.(більше 100 осіб)
 • Збільшення кількості онлайн-семінарів для отримання практичних знань
 • Надавати матеріали для самостійного опрацювання (конспекти лекцій).

Одним з напрямків діяльності Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації є видавнича та інформаційна діяльність. Центром було започатковане спеціалізоване онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування», присвячене державному управлінню та діяльності органів влади. Ми поцікавились у слухачів Центру, чи відомо їм про онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування».

  

З 907 опитаних 559 (61,7%) слухачів знають про журнал. Тим не менше є необхідність популяризації та реклами журналу серед посадовців області для зростання аудиторії онлайн-видання Центру.

З метою покращення інформаційного наповнення онлайн-журналу «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» анкету було доповнено питанням:  Експертну відповідь на яке питання Ви б хотіли прочитати на сторінках онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування»?

 

Узагальнивши всі пропозиції респондентів, можемо сформувати наступні тематичні напрямки, які будуть актуальними для посадовців на сторінках журналу:

 

Управління персоналом в умовах військового стану для ОВА. Підбір кадрів

Взаємодія та співпраця органів місцевого самоврядування з державними адміністраціями

Щодо планування видатків органу державної влади

Нормативно-правове регулювання державної служби

Про зміни у законодавстві у період дії воєнного стану

Соціальний захист держслужбовців під час воєнного стану

Кібергігієна та протидія дезінформації

Про співпрацю органів влади зі звичайними жителями міста

Написання проєктів

Щодо фінансово-господарської діяльності бюджетної установи

Можливість делегування  органами місцевого самоврядування окремих власних повноважень обласним (районним) військовим адміністрація на період воєнного стану

Чи зараховується до страхового стажу період, за який людина працювала по договору?

Коментар експертів про прийнятих різних нормативно-правових актів

Про розвиток міста

Прийняття на службу в ОМС без конкурсу в умовах воєнного стану: це обов'язкова норма, чи можна проводити конкурс, якщо ОМС не обмежений у термінах?

Оформлення допомоги для осіб із інвалідністю внаслідок бойових дій в ОМС.

Про розвиток соціальних послуг

Більше методичних матеріалів

Розвиток освітнього середовища в умовах війни

Розвиток та успіх громади

Регіональний розвиток, стратегічне планування

Етика поведінки державного службовця під час вирішення конфліктних питань та інші.

Все про військовий облік

Цифровізація та робота із СЕВ ОВВ

Про підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіту посадовими особами органів місцевого самоврядування, оплату праці відповідно до нового Закону про службу в органах місцевого самоврядування.

Роз'яснення по присвоєнню рангів по новому Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Земельні реформи в період воєнного періоду

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Олена Боднар: У Чернівецькій області триває комплекс заходів зі збереження об’єктів культурної спадщини Ірина Верещук: Чернівецька область є прикладом для формування ветеранської політики Максим Ярмистий: Стратегічні напрями реформування державного управління: на шляху до якісної моделі управління (нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України за 2017-2024 роки) Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів їх сімей у 2023 році Наталія Алюшина: Реформи оплати праці на державній службі Анатолій Круглашов: Сумні роковини та уроки російсько-української війни Актуальні питання впровадження нового законодавства про службу в органах місцевого самоврядування Ольга Смалій: Громадянам, що мають певні сумніви щодо державної політики, потрібно вступати на посади державної служби і своїм прикладом демонструвати, як треба працювати Христина Марчук: Проєктний підхід у системі планувальних документів відновлення та розвитку територіальних громад Оксана Сакрієр: Наше завдання – вистояти, розвивати, перемогти Микола Ярмистий: Державна служба сконцентрувала свої зусилля на вирішенні нагальних проблем в період російської агресії Любов Кожолянко: Уряд розширив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних Любов Нечипорук: Закон України «Про медіа» започатковує ґрунтовну реформу у медіагалузі Альбіна Грищенко: Про підвищення кваліфікації для державних службовців у 2023 році Для зручності клієнтів працює вебпортал електронних послуг Руслан Запаранюк: Буковина стала другою домівкою для тисяч українців Євгенія Блажевська: Волонтерська діяльність є одним із напрямів нашої роботи Іван Гешко: Робота спортивних структур в умовах війни Микола Ярмистий: Державотворчі погляди Тараса Шевченка Права та пільги внутрішньо переміщених осіб
Сірет: Залучення інвестицій ЄС для місцевого розвитку Прихисток у Лужанах для вимушено переміщених осіб: рік роботи Христина Марчук: Робота органів місцевого самоврядування області в умовах воєнного стану Руслан Майданський: Новоселицька громада розширює міжнародні зв’язки Світлана Олексійчук: Навчаємо активну молодь та розвиваємо молодіжні простори Наталія Катрюк: Наш обов’язок – дати людям відчуття захищеності Олена Бадюк: Роль органів місцевого самоврядування у воєнний період на прикладі Глибоцької територіальної громади Соціальна згуртованість у громадах Михайло Савчишин: Виконуємо бюджет, забезпечуємо потреби мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб Василь Скрипкару: Виклики та випробування проявили нас як громаду максимально зібрану, згуртовану та націлену на перемогу Микола Ярмистий: Місцеві органи влади в умовах воєнного стану:повноваження та співпраця військових адміністрацій з органами місцевого самоврядування Світлана Олексійчук: Від початку війни наші волонтери працювали у режимі нон-стоп Ілона Факас: Права, пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб Віталій Мостовий: Сучасні канали комунікації місцевої влади з громадою Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку Анатолій Круглашов: Локалізація політичного чи політизація локального: випробування спроможностей місцевого самоврядування в Україні
Сергій Швидюк: Жодна країна не проходила адаптацію до європейських вимог на фоні війни Особливості захисту населення у випадку радіаційного ураження. Нормативно-правова база в сфері радіаційної безпеки Зиновій Бройде: Стратегічне бачення транскордонного розвитку транспортної інфраструктури через міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському кордоні Світлана Сидоренко: Цифровізація як дієвий механізм взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади Анатолій Круглашов: "Європа: єдність заради безпеки" Ростислав Балабан: Реформа децентралізації в Україні Валентина Підгірна: Особливості функціонування суб’єктів туристичної діяльності Чернівецької області на сучасному етапі Фадей Яценюк: Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид українського народу Зиновій Бройде: Буковинський вузол транс'європейського транзиту Сергій Гакман: Вторгнувшись в Україну, росія порушила основи міжнародного права С.Троян, Н.Нечаєва-Юрійчук "ЧАЕС– ЗАЕС-2022: російський ядерний шантаж у дії" Наталія Нечаєва-Юрійчук, Сергій Троян: Українська відсіч тотальній російській агресії: Чотири місяці Наталія Нечаєва-Юрійчук: Творення чергових конспірологічних теорій через дискредитацію політиків Анатолій Круглашов: Перспективні завдання євроінтеграції України Сергій Гакман "9 травня: свято чи біль?" Сергій Троян, Наталія Нечаєва-Юрійчук "УКРАЇНА: ВІЙНА - ПЕРЕМОГА - ПАМ’ЯТЬ" Богдан Волошинський: Ми і наші прапори Наталія Бак "Фінансовий патріотизм і довіра: Вчора. Сьогодні! Завтра?" Наталія Нечаєва-Юрійчук: Боротися. Протидіяти. Ігнорувати Анжела Пасніченко: Як не впасти у паніку? Наталія Нечаєва-Юрійчук: Кожна дія має значення Володимир Тиліщак, Вікторія Яременко: Путін йде слідами Гітлера. Українці ж тримаються як британці Володимир Бойко: Нині Білорусь – ворог Олена Головіна: Зберегти людяність в нелюдських умовах життя! Ігор Недокус: Оцінки білоруських громадян та диктатора Лукашенка вторгнення Росії в Україну різні Сергій Федуняк: Для російських правителів ціна військової поразки – смерть
шукайте нас на facebook