Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

26 лютого 2018
Публічний звіт Голови НАДС про роботу у 2017 році та Стратегічний план діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки обговорено на засіданні колегії НАДС

Відбулося засідання колегії НАДС, на якому з вступним словом виступили Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко і Головний радник програми SIGMA з питань державної служби та управління людськими ресурсами Войцех Зедінський.
Про результати діяльності агентства в 2017 році доповів Голова НАДС Костянтин Ващенко. Розпочинаючи свій виступ він зазначив, що у 2018 році Україна відзначає сторіччя запровадження державної служби, і наголосив, що Агентству є чим відзначити цю ювілейну дату.


Для належного впровадження Закону України «Про державну службу» повністю сформовано вторинне законодавство – прийнято 41 підзаконний акт (24 постанови і одне розпорядження Кабінету Міністрів України), забезпечено прийняття
16 наказів НАДС.
Завершальними у списку підзаконних актів є внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905 «Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ», реалізація якої дає змогу залучити на посади державної служби кваліфікованих фахівців, які зможуть на високому рівні та ефективно виконувати завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ, впливати на тенденції і розвиток державної служби.
Забезпечено прийняття:
- Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
- Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) та затвердження плану заходів щодо її реалізації;
- Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, завдяки якій:
•              розмежовано функції з формування та реалізації державної політики;
•              затверджено статус міністерств як провідних органів у системі центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування, стратегічне планування державної політики, здійснення моніторингу та оцінювання результатів її реалізації;
•              розподілено функції між іншими центральними органами виконавчої влади.
Порівняно з 2015 роком загальна кількість державних службовців у 2017 році зменшилась на 18,2 відсотка.
Започатковано нову модель оплати праці державних службовців, відповідно до якої відбулися суттєві зміни в оплаті праці державних службовців – якщо у 2015 році основні виплати складали 36%, а стимулюючі 64%, то у 2017 році основні виплати складали 56%, а стимулюючі – 44 відсотка. На місцевому рівні відповідно у 2015 році основні виплати складали 49%, стимулюючі – 51%, а у 2017 році – 72% і 28% відповідно.
Розпочато кадрове оновлення державної служби. Запроваджено відкриті конкурси на всі посади державної служби.
На посади державної служби категорій «Б» і «В» на всій території України було проведено понад 60 000 конкурсів, в яких взяли участь близько 94 000 осіб. За результатами конкурсів було призначено 53 339 осіб.
За минулий рік на посади державної служби категорії «А» проведено 98 конкурсів, на які подавали документи 548 осіб. Призначено за результатами конкурсів 65 осіб.
Що стосується запровадження посад фахівців з питань реформ, то за вересень – грудень 2017 року проведено 367 конкурсів. Кількість осіб, які були допущені до конкурсу становила майже 10 000, а на одне конкурсне місце було 26,7 кандидатів. Призначено на посади станом на 31 грудня 2017 року – 77 осіб, з них 13 – у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 58 – у 8 міністерствах і 6 – у 2 агентствах.
Створено умови для реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування:
- схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
- створено Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС.
Імплементовано сучасні технології управління персоналом:
- схвалено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) та затверджено план заходів щодо її реалізації;
- утворено Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі, основними завданнями якого є:
•                   забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері управління персоналом на державній службі, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
•                   здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
•                   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.
Запроваджено дієву систему моніторингу прогресу реформи державного управління, а саме, за участю Європейської Комісії та програми SIGMA проведено потужний комунікативний захід щодо реформи державного управління в Україні, який став формальним початком повної і глибокої оцінки стану справ у системі державного управління. Результати цієї оцінки дозволять зробити висновки щодо реформи, на підставі яких будуть сплановані подальші дії.
Забезпечено ефективний захист прав та інтересів державних службовців.
Упродовж 2017 року стосовно державних службовців було ініційовано 5515 дисциплінарних проваджень. Більше однієї третини дисциплінарних справ (майже 2000) завершено висновком про відсутність дисциплінарних проступків, у 139 випадках виявлено обставини, які виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення відносно державних службовців.
Забезпечено нормативно-правове регулювання у сфері державної служби. НАДС у 2017 році розроблено 38 нормативно-правових актів, надано 2144 письмових роз’яснень, основною тематикою яких були питання проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, зокрема, присвоєння рангів державним службовцям, віднесення до відповідної категорії посад державної служби, права на пенсію державного службовця, зарахування до стажу державної служби окремих періодів роботи (служби) та інших новацій у законодавстві про державну службу.
Забезпечено права громадян на доступ до публічної інформації. Так упродовж 2017 року до НАДС надійшло 397 запитів на публічну інформацію; порівняно з
2015 роком кількість запитів на публічну інформацію у 2017 році збільшилась на 65,2%, що в свою чергу свідчить про інтерес до діяльності НАДС.
Оптимізовано діяльність органів місцевої влади.
За звітний період міжрегіональними управліннями НАДС підготовлено та розглянуто 11 питань на засіданнях колегій обласних державних адміністрацій; 82 питання – на засіданнях колегій районних державних адміністрацій.
У 2017 році міжрегіональними управліннями проведено понад 4000 комунікативних заходів щодо застосування законодавства про державну службу, це, зокрема, тематичні зустрічі, семінари, лекції, вебінари, тренінги, консультативна допомога, інтерв’ю у ЗМІ, участь у колегіях, пленумах тощо.
 
Відповідно до Положення про НАДС, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки НАДС розроблено проект Стратегічного плану діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки (план реформування галузі), де визначено п’ять стратегічних цілей діяльності, спрямованих на досягнення виконання завдань:
1.   Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів.
2.   Підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців.
3.   Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби.
4.   Формування єдиної дієвої системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
5.   Адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу.
Виконання завдань, визначених у проекті Стратегічного плану, дозволить досягти стратегічних цілей НАДС, що буде відповідним внеском у досягнення цілей, які визначені державними стратегіями.
На засіданні колегії також виступили:
З питань співпраці НАДС з представниками інститутів громадянського суспільства виступив Голова Громадської ради при НАДС Юрій Піжук.
Щодо забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби доповіла начальник Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби Віта Костик.
Про діяльність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування повідомив директор Центру Володимир Юрченко.
Про підготовку Стратегічного плану комунікацій НАДС на 2018 – 2020 роки доповіла державний експерт експертної групи з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Ольга Панок.
З питань співпраці з міжнародними партнерами НАДС виступила директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейськогот Союзу Марина Канавець.
Про діяльність міжрегіональних управлінь НАДС розповіла Світлана Онищук.
Про відзначення працівників НАДС доповіла начальник Відділу управління персоналом апарату НАДС та територіальних органів Управління кадрового менеджменту та персоналу Лариса Лимаренко.
 
За результатами обговорення зазначених питань прийнято рішення:
1. Схвалити звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році.
2. Направити звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році Кабінету Міністрів України.
3. Затвердити стратегічний план діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки (план реформування галузі).

 

Джерело: http://www.guds.gov.ua/news/publichnyy-zvit-golovy-nads-pro-robotu-u-2017-roci-ta-strategichnyy-plan-diyalnosti-nads-na

 

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook