Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

20 вересня 2017
Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін)

Розділ 1. Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін)
В Польщі запроваджено трирівневу структуру місцевого самоврядування: місцеві органи на рівні: гмін (до компетенції яких належить вирішення публічних справ місцевого значення); повітів (вирішення тих публічних справ, що виходять за межі компетенції гміни); воєводств (які представляють уряд у відповідному регіоні та уповноважені на здійснення контрольно-наглядових повноважень щодо гмін і повітів) [3]
До правових засад місцевого самоврядування Польщі належать: Конституція Республіки Польща 1997 року , Закон від 8 березня 1990 року «Про місцеве самоврядування гмінне»; Закон від 5 червня 1998 року «Про місцеве самоврядування повітове»; Закон від 5 червня 1998 року «Про місцеве самоврядування воєводське»; Закон від 20 червня 2002 року «Про прямі вибори сільського голови (wójta), голови міста (burmistrza), голови міста (prezydenta miasta).
Згідно  ст. 164 Конституції Республіки Польща оcнoвнoю одиницею територіального самоврядування є гміна, яка виконує всі зaвдaння територіального сaмoупрaвління, нe закріплені за іншими одиницями територіального сaмoупрaвління  [2].
В Польщі, станом на 1 січня 2017 року діє  2478 гмін, з них: 1555 сільських гмін, 621 гмін місько-сільських і 302 міських гмін, в тому числі 66 гмін, які є містами зі статусом повіту.
Статус  гмін, їхні повноваження виписані в Законі  «Про місцеве самоврядування гмінне», який   затверджений ще в березні 1990 року.
Стаття 7 Закону «Про місцеве самоврядування гмінне» визначає власні повноваження гмін та включає в себе наступні  20 пунктів.


До власних завдань гміни відносять:
1) благоустрій гміни, економіка нерухомості, охорона довкілля, а також економіка водних ресурсів;
2) дороги в межах гміни, вулиці, мости, місця та організації дорожнього руху;
3) водоканали та забезпечення водою, каналізації, очищення від комунальних відходів, забезпечення чистоти і порядку, а також санітарних засобів, сміттєзвалищ та переробка комунальних відходів, забезпечення електроенергією, тепло комунікацією та газом;
4) місцевий транспорт;
5) охорона здоров’я;
6) соціальна допомога, разом з тим забезпечення опікунськими закладами та притулками;
7) будівництво житла в межах гміни;
8) освіта;
9) культура, бібліотеки та інші заклади культури, охорона пам’ятників старовини;
10) фізична культура і туризм, а разом з тим санаторії та спортивні заклади;
11) місця торгівлі та торгівельні зали;
12) озеленення гміни та насадження дерев;
13) могили на території гміни;
14) громадський порядок, протипожежна безпека, водна безпека, разом з тим обладнання та утримання устаткування від повені;
15) утримання об’єктів та засобів громадського вжитку та адміністративних об’єктів;
16) охорона здоров’я матері та дитини, а разом з тим, забезпечення вагітних жінок соціальним, медичним та правовим захистом;
17) підтримка та поширення ідеї самоврядування;
18) реклама гміни;
19) співпраця з громадськими організаціями;
20) міжнародна співпраця.

 

Проте законом передбачено, що даний перелік завдань, не є вичерпним.

Стаття 11 Закону зазначає, що мешканці гміни можуть приймати рішення щодо діяльності гміни шляхом референдуму або через органи влади гміни. До останніх віднесено раду гміни та виконавчу владу в особі війта у сільських гмінах, бургомістра (у сільсько-міських), президента (у міських із понад 100 тисяч. населення).  Схематично розподіл влади у гмінах наведено на наступному рисунку 1.
Законом встановлено обмеження щодо кількості заступників війта (бургомістра, президента). Для гмін чисельністю до 20 тис. мешканців у війта (бургомістра президента) може бути лише один заступник, у гмінах до 100 тис. мешканців – два; у гмінах до 200 тис. жителів – 3, у гмінах чисельністю понад 200 тис. мешканців може бути чотири заступники. 

Законодавча база організації роботи службовців місцевого самоврядування у Польщі
Базові  засади організації роботи  службовців місцевого самоврядування у Польщі визначені у Законі  «Про працівників самоврядування», прийнятому Сеймом у 2008 році. Відповідно до цього закону добір на службу у місцеве самоврядування у Польщі здійснюється трьома способами: обрання, призначення та укладання трудового договору. Шляхом обрання заступають на посади на рівні гміни – війт (бургомістр та президент міста). Шляхом призначення – заступник війта (бургомістра чи президента), скарбник гміни. Шляхом укладання трудового договору – інші службовці місцевого самоврядування. [5] 
Кількість радників та консультантів не може перевищувати 3 осіб у гмінах чисельністю до 20 тис. осіб, 5 осіб – у гмінах з чисельністю до 100 осіб, 7 осіб – у інших гмінах.
З метою більш детального вивчення досвіду Польщі з формування органів виконавчої влади гмін до розгляду взято дві гміни: сільська Олесьниця та місько-сільська Волув. Обидві гміни розташовані у Нижньосілезькому воєводстві.
Ґміна Волув (пол. Gmina Wołów) — місько-сільська ґміна у південно-західній Польщі. Належить до Воловського повіту. Нараховує майже 23 тис. мешканців, з них 12,5 тис. мешканці міста, а 10,5 тис. сіл (38 солтиств). Бюджет громади у 2016 році становив близько 76 млн. польських злотих (516 млн. грн.). З бюджету на утримання ради гміни та керівництва гміни (виконавчих органів) в 2016 році було витрачено близько 6,5 млн. польських злотих (44 млн.грн.). Отже гміна Волув на свій апарат витрачає 8,5% коштів бюджету.

Штатний розпис виконавчих органів гміни нараховує  78 осіб.

Інформація з сайту гміни Urząd Miejski w Wołowie [4].

 

Сільська Ґміна Олесьниця (GMINY OLEŚNICA) (належить до Олесьницького повіту Нижньосілезького воєводства) нараховує близько 12 тис. мешканців.  До складу гміни входять 28 (населених пунктів) солтиств. Бюджет гміни у 2016 році склав – 15,8 млн. польських злотих (понад 107 млн. грн.). З бюджету на утримання ради гміни та керівництва гміни (виконавчих органів) в 2016 році було витрачено близько 1,7 млн. польських злотих (11,5 млн.грн.). Видатки на утримання апарату гміни становлять близько 11% від загальної суми видатків бюджету гміни.

http://olesnica.wroc.pl/prawo/akt_hasla.php?num=2851&sciezka=&sciezka1=&sciezka2=&sciezka3=&status=2

 

Штатний розпис гміна Олесьниця

Джерело:  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica

Декілька зауваг  щодо управління освітою в гмінах. Освіта є найбільшим напрямком видатків бюджетів гмін. Гміни витрачають на освіту від 30 до 40% бюжетів. Гміни отримують субвенцію, але вона не є цільовою, а є частиною загальної субвенції, які отримують гміни на виконання повноважень держави.   Переважно гмінам вистачає державної субвенції на фінансування 60-70% освітніх послуг, решту коштів вони додають із власних доходів. Однак ця цифра відсутня у будь-яких правових нормах чи планах різних поколінь реформаторів освіти. При цьому в Польщі склалась ситуація, коли десятки гмін витрачають на освіту менше, ніж передбачено освітньою субвенцією [1, с.35]. Школи в Польщі не є юридичними особами, тому всі видатки здійснюються через гміни.

 

Особливості структури виконавчих органів гмін Польщі:
1) Проведено розмежування між керівниками сільських та міських гмін навіть у назві посад. Війт – це  голова сільської гміни, бургомістр – голова міської гміни до 100 тис. осіб і президент – голова гміни більше 100 тис. осіб. Також законодавчо обмежено кількість заступників для голів гмін;
2) видатки на утримання уряду та ради гміни становлять від 8% (від загальної суми видатків бюджетів)  у середніх гмінах до 13% –  у менших гмінах;
3) у структурі виконавчих органів гмін Польщі важливу роль відіграють скрабники.  Скарбник  в гмінах є головним бухгалтером. Керує фінансовими структурами в  органах місцевого самоврядування. У питаннях бюджету і фінансів виконує завдання під керівництвом війта (бургомістра чи президента). Скарбника призначає рада гміни за поданням війта (бургомістра чи президента).
Скарбник не звільняють з посади в результаті закінчення терміну повноважень голови гміни. Скарбник не може бути усунений з посади без згоди міської ради або муніципалітету. Відповідно до Закону про місцеве самоврядування скарбник зобов'язаний подати річну декларацію доходів.
Фактично у Польщі  створена система противаг між радами та головами гмін у фінансових питаннях. Скарбники мають подвійне підпорядкування та не залежать від результатів виборів. Це має убезпечити витрачання бюджетних коштів у політичних цілях.
 4) фінансові відділи займають вагому частку в апараті гмін (кожен четвертий працівник гміни працює у фінансових структурах);
 5) секретар гміни керує організаційними питаннями діяльності апарату гміни (по суті є керівником апарату), заступник (як правило один) війта чи бургомістра  керує іншими відділами;
6) у структурі виконавчих органів гміни присутні відділи с/г  та промоції (таких в українських ОТГ немає).

 

Тарас Халавка,

кандидат наук з державного управління

Література


1. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2016. – 48 с.
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm]
3. Система місцевого самоврядування в Польщі: перспективи використання доcвіду в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4351/1

/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%

D0%9C%D0%90%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%

D0%A6%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%

9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%

92%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%A3%D0%92%

D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%92%

20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A9%D0%86.pdf
4. Urząd Miejski w Wołowie– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bip.wolow.pl/Article/id,22.html
5. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458


 

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook