Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

27 березня 2015
Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи регулювання міграційної політики

Ярмистий Максим Миколайович,
здобувач кафедри політології та державного
 управління Чернівецького Національного
університету імені Юрія Федьковича


Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи
регулювання міграційної політики

 

У період політичних змін та реформування всієї системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні набирає ваги питання щодо подальшого вдосконалення інституціональної системи регулювання міграційної політики. Регулювання міграційної політики передбачає насамперед наявність ефективного організаційно-структурного формування, що надавало б можливість реалізовувати основні завдання. Вдосконалення інституціональної системи регулювання міграційної політики передбачає врахування певних характеристик: структура і елементи цієї структури, розподіл функцій між ними, взаємозв’язок елементів структури всередині її та з навколишнім середовищем.
В організації та управлінні міграційними процесами беруть участь певні інституції – це державні органи влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, міжнародні організації та їх представництва; установи та організації бізнесового сектору. Виходячи із змісту діяльності, спрямованої на регулювання міграційної політики, функціонального призначення та кола повноважень, суб’єкти інституціональної системи пропонуємо і доцільно поділити на такі основні групи (рис. 3.1):
 1 суб’єкти до повноважень яких відноситься прийняття політичного рішення формування державної міграційної політики: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент України;
 2 суб’єкти виконання політичного рішення та реалізації державної міграційної політики: центральні та місцеві органи влади до компетенції яких належить питання міграційної політики;
 3 суб’єкти сприяння щодо прийняття та виконання державної міграційної політики: органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (громадські організації, освітні та наукові заклади), структури сфери бізнесу.
 

 У вирішені проблем міграції стратегічне значення має формування та прийняття концептуальних засад державної міграційної політики. Державна міграційна політика повинна формуватися та прийматися відповідними державними органами як політичне рішення стратегічного значення в процесах суспільного розвитку. В Україні такими органами є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Президент України, політичне рішення яких легітимне і закріплюється на законодавчому рівні. Виконання політичного рішення регламентовано нормативно-правовими актами та закріплюється в рамках повноважень центральних та місцевих органів державної виконавчої влади. Певну роль щодо сприяння реалізації міграційної політики належать органам місцевого самоврядування та громадським організаціям. Ця діяльність активізувалась у 2004-2005 роках, що пов’язана з масовим переселенням мешканців Донецької, луганської областей та Автономної республіки Крим.
 Удосконалення інституціональної системи потребує вирішення комплекс взаємопов’язаних завдань:
- розробка й прийняття політичних рішень, законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення системи управління у сфері міграції;
- нагляд за додержанням законодавства в сфері формування, розвитку і регулювання міграційною політикою;
- визначення і здійснення повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування щодо управління державними ресурсами у сфері міграції;
- розробка і реалізація регіональних програм органів місцевого самоврядування та недержавного сектора в сфері регулювання міграційною політикою;
- забезпечення комунікаційного супроводу у процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у сфері міграції;
- кадрове забезпечення структурно-функціональної системи у сфері міграції;
- наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері управління міграційними процесами; 
- регулювання міжнародного співробітництва та міжнародного обміну, здійснення єдиної державної міграційної політики.
 Комплексний підхід щодо вирішення завдань удосконалення інституціональної системи забезпечить ефективність регулювання міграційної політики на центральному та регіональному рівнях, визначить критерії структурно-функціональної системи у вирішені актуальних проблем регулювання міграційної політики в Україні.

 


Рис.3.1. Суб’єкти інституціональної системи регулювання міграційної політики в залежності політико-адміністративних повноважень
Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Основна увага району спрямована на завершення реформи децентралізації Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Ярослав Бартош: На часі – створити сприятливе інвестиційне поле об’єднаних громад та відкрити новий потенціал територій Скорочення штатів РДА. Дмитро Дубілет назвав принципи скорочення Опорна школа як основа якісної освіти Пенсійне обслуговування по-сучасному: оновлені сервісні центри та портал електронних послуг
Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" Міста в децентралізаційній реформі: проблеми і перспективи Публічне управління у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації та євроінтеграції України
шукайте нас на facebook