Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

29 жовтня 2021
Організація пожежної безпеки у територіальних громадах області

В Україні триває реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади, що передбачає передання більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Одним із основних заходів цієї реформи є побудова такої системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, що спроможна гарантувати безпеку людини.


І. ЗАВДАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Перед новоствореними територіальними громадами постала низка завдань у цьому напрямку:
- створення органів управління в сфері цивільного захисту;
- забезпечення гасіння пожеж та реагування на НС;
- створення та керівництво місцевим пожежно-рятувальним підрозділом (МПРП);
- організація набору добровільних пожежних, забезпечення їхньої діяльності, сприяння розвитку добровільного пожежного руху;
- оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення НС;
- укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту (ЦЗ);
- евакуація та розміщення населення у безпечних районах;
- забезпечення життєдіяльності постраждалих від НС;
- радіаційний, хімічний, біологічний, медичний захист населення;
- інструктаж населення на випадок НС.

Розглянемо детальніше окремі пункти.
Структурний підрозділ з питань цивільного захисту – це підрозділ виконавчого комітету відповідної ради, до сфери відання якого належить управління у сфері цивільного захисту, наприклад організація системи оповіщення, запобігання надзвичайним ситуаціям, організація протипожежної безпеки. По суті, це посадова особа або група посадових осіб, що керують всіма суб'єктами, залуче¬ними до цивільного захисту на території відповідної громади. (ВАЖЛИВО! Відповідно до Постанови КМУ від 23.10.2013 р. № 819 особи керівного складу та фахівці територіальної громади, діяльність яких пов'язана з організацією і вжиттям заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три-п'ять років зобов'язані проходити функціональне навчання в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту.)


Складовими місцевого пожежно-рятувального підрозділу є:
- місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, які створюють органи місцевого самоврядування і які перебувають на їхньому утриманні;
- добровільні пожежні, що пройшли відповідну підготовку і залучаються безпосередньо до гасіння пожеж на добровільних засадах для посилення МПРП. Органи місцевого самоврядування зобов'язані застрахувати життя та здоров'я добровольців;
- громадські об'єднання, чиє основне завдання – забезпечення пожежної безпеки на території об'єднаної територіальної громади (добровільні пожежно-рятувальні підрозділи), та чиї члени пройшли відповідну підготовку.


Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Її створюють органи місцевого самоврядування для координації дій різних місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій.
Вона – колективний орган управління у сфері цивільного захисту, періодично проводить засідання з метою розроблення алгоритму дій при виникненні надзвичайної ситуації, програм техногенно-екологічної безпеки, планів заходів для запобігання настанню надзвичайних ситуацій чи зменшення негативного впливу діяльності об'єктів підвищеної небезпеки тощо.
Голова комісії – голова ОТГ, а її члени – представники структурного підрозділу з питань цивільного захисту/посадова особа, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту, поліції тощо.


Спеціалізовані служби цивільного захисту.
Виконують завдання у сфері цивільного захисту на території об'єднаної територіальної громади відповідно до функціональної спрямованості підприємств, установ та організацій, на базі яких їх створено. Так, наприклад, комунально-технічні служби допомагають у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (розчищення заметів), служби енергетики – відновлюють електропостачання тощо.
В об'єднаній територіальній громаді, де нема ризиків повеней, зсувів, аварій на об'єктах підвищеної небезпеки в межах ОТГ тощо, нема потреби у великому управлінському підрозділі з питань цивільного захисту, і навпаки - якщо такі ризики характерні для певної об'єднаної територіальної громади, то штат варто збільшити.
У разі, якщо з визначеними завданнями здатна справитись одна уповноважена особа, тоді структурний підрозділ з питань цивільного захисту не створюють, а призначають посадову особу. передбача¬ється, що ці особи завідуватимуть МПРП, будуть відповідальні за набір і взаємодію з добровільними пожежними та добро¬вільними пожежно-рятувальними підрозділами, а також бра¬тимуть участь у координації роботи всіх комунальних служб при настанні надзвичайної ситуації та при ліквідації її наслідків.


ІІ. УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
У містах, селах, селищах, де нема державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), за погодженням з ДСНС створюють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи.
Місцеві пожежно-рятувальні підрозділи створюють з урахуванням можливих ризиків, стану доріг, чисельності населення тощо таким чином, щоб рятування людей і гасіння пожежі почалося не пізніше ніж через 20 хвилин з моменту виклику.
Основне завдання місцевого пожежно-рятувального підрозділу – порятунок людей, розвідка пожежі та першочергові заходи з її гасіння. Якщо за результатами розвідки виявиться, що місцевий пожежно-рятувальний підрозділ не в змозі самотужки погасити пожежу, він негайно викликає найближчий державний пожежно-рятувальний підрозділ на підмогу.

 

Поради щодо створення МПРП
Щоб розмістити працівників, пожежну техніку та обладнання, створити умови для цілодобової служби, обслуговування техніки, слід збудувати чи виділити пожежне депо, а сам підрозділ забезпечити засобами телефонного і радіозв'язку, відповідним технічним обладнанням.
Бажано розраховувати пожежне депо не менш ніж на 2 виїзди і мати не менш ніж 2 пожежних автомобілі.


Штатні працівники МПРП повинні пройти відповідну підготовку у навчальних закладах ДСНС, що фінансується з коштів місцевого бюджету.
Працівники МПРП забезпечуються спеціальним (форменим) одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу державних пожежно-рятувальних підрозділів.


Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відбувається коштом місцевих бюджетів ОТГ. Місцева влада має право організовувати збір добровільних пожертвувань на підтримку діяльності підрозділу, подавати заявки на гранти тощо, а з ухваленням законопроектів про реформування пожежного нагляду – отримувати платежі від страхових компаній на забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу.


Для економії коштів на підтримання діяльності МПРП у разі, якщо це не суперечить розрахункам потреб у МПРП, декілька об'єднаних громад можуть домовитися про його спільне фінансування та управління. Наприклад, замість того щоб кожна громада створювала свій підрозділ, 3 громади-сусіди можуть створити 1-2 пожежно-рятувальних підрозділи, якщо вони здатні покрити всю територію з часом приїзду 20 хвилин.


Працівники МПРП підлягають обов'язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та мають право на інші види соціального захисту відповідно до законодавства.
Договори страхування життя і здоров'я можуть укладатися на умовах, що у разі НЕНАСТАННЯ страхового випадку всі платежі, внесені органами місцевого самоврядування, повертаються страхувальникові. Отже, витрати на страхування можуть стати мінімальними.
МПРП можна утворювати не тільки у формі установи, а й підприємства, що, крім діяльності у сфері пожежної безпеки, може, наприклад, виконувати завдання житлово-експлуатаційних служб. Працівники такого підрозділу будуть у вільний від викликів і професійної підготовки час вести роботи з упорядкування території. Однак у такому разі надзвичайно важливо передбачити це у посадовій інструкції працівників, погодити з ними види робіт, які вони можуть виконувати, та взяти це до уваги при визначенні розміру їхньої заробітної плати.


ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ І ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Добровільні пожежні – це особи з числа тих, що постійно проживають на території ОТГ та виявили бажання, незалежно від своєї зайнятості, безплатно допомагати в гасінні пожеж, подоланні наслідків надзвичайної ситуації тощо. добровільним пожежним може стати будь-яка дієздатна особа віком від 21 до 60 років, якщо немає медичних протипоказань до роботи, пов’язаної з пожежогасінням. Після проходження відбору така особа обов’язково має пройти спеціальну підготовку і бути застрахована на рівні з працівниками МПРП.


Досвід учасників бойових дій, ветеранів, пенсіонерів та діючих працівників ДСНС може стати особливо корисним. Якщо доброволець за станом здоров’я не має можливості виконувати обов’язки, пов’язані з гасінням пожеж або ліквідацією надзвичайних ситуацій, йому можна доручити напрямок з профілактики пожеж, участь в молодіжних та дитячих програмах тощо.


Добровільні пожежно-рятувальні підрозділи – утворення, які складаються з осіб, що виявили бажання брати участь у гасінні пожеж на безплатній основі. Вони можуть виникнути шляхом самоорганізації населення в громадське об'єднання або ж можуть бути створені органами місцевого самоврядування за взірцем місцевого пожежно-рятувального підрозділу.


Рекомендовано створити місцевий постійний пожежно-рятувальний підрозділ та паралельно набрати добровільних пожежних таким чином, щоб при виникненні пожежі будь-де в ОТГ до МПРП могли долучитись добровольці. Наприклад, організувати набір добровольців по 3 І більше в кожному населеному пункті. При цьому добровольці залучаються тільки за потреби, в інший час добровільні пожежні можуть працювати на основному місці роботи чи займатись своїми справами. В перспективі у кожному населеному пункті можуть бути первинні засоби пожежогасіння і / або мотопомпа, що дадуть змогу добровільним пожежним самостійно погасити незначну пожежу до приїзду МПРП або без виклику останньої.
Рекомендації щодо організації добору і навчання добровільних пожежних.


Спершу варто визначити, за яким підходом буде забезпечуватися пожежна безпека на території ОТГ (МПРП + добровільні пожежні чи створення добровільного пожежно-рятувального підрозділу на взір МПРП).
Треба мати на увазі, що необхідно забезпечити цілодобове чергування пожежними у достатній кількості незалежно від часу доби. Саме тому створення МПРП – базовий і надійний варіант. Однак якщо на території проживає достатньо активне населення, що не пропустить жодного чергування, можна спробувати варіант лише з добровільним підрозділом.
По-друге, треба вирішити, чи буде МПРП обслуговувати тільки одну громаду, чи й сусідню(і). У разі спільного МПРП на декілька громад організовувати добір добровільних пожежних слід також спільно.
У разі створення МПРП набір добровільних пожежних слід проводити після прийняття рішення про організацію місцевого підрозділу.


Щодо відбору добровільних пожежних, то його пропонується організовувати так:
1. Проінформуйте населення про започаткування добровольчого пожежного руху, роз'ясніть роль і функції добровільних пожежних, можливі гарантії для них.
2.  Організуйте зустріч з усіма роботодавцями вашої ОТГ, роз'ясніть їм важливість створення добровольчого корпусу, попросіть сприяти поширенню інформації та адекватно ставитися до того, що їхні працівники можуть раз на місяць чи декілька місяців відлучатися з роботи на час пожежогасіння.
3.  Організуйте пункт прийняття заяв добровільних пожежних (це може бути кабінет у приміщенні виконкому або будівля МПРП).
4.  Наберіть першу групу охочих стати добровільними пожежними, організуйте проходження ними медогляду на виявлення протипоказань до роботи, пов'язаної з небезпекою для життя.
5. Обов'язково проведіть тестування на психологічну стійкість з кандидатами, які успішно пройшли медогляд.Проведіть співбесіду з кандидатами та визначте їхню го¬товність стати добровільними пожежними, серйозність їхніх намірів та усвідомлення ними небезпечності роботи. До складу комісії, що проводитиме співбесіду, можете долучити представників підрозділу з питань цивільного захисту, пенсіонерів ДСНС тощо.
6. Визначте зручний для всієї групи графік навчання, зв'яжіться з навчальним пунктом ДСНС і державним пожежно-рятувальним підрозділом свого району і організуйте навчання добровільних пожежних. Зауважте, що в навчальних пунктах ДСНСпостійно проходять навчання професійні пожежні, тому більшість занять будуть проводитися на території державного пожежно-рятувального підрозділу. Варто задуматися над організацією зручного транспортування добровільних пожежних до місця навчання (розвезення) або компенсації вартості проїзду громадським транспортом.
7. Визначте необхідні навчальні блоки саме для добровільних пожежних вашої ОТГ разом з навчальним пунктом (наприклад, якщо у вас немає на території багатоповерхових будинків, то добровільним пожежним можуть не знадобитися заняття щодо роботи з машинами, оснащеними високими драбинами).
8.  Скоординуйте свої дії з іншими ОТГ, які направляють своїх добровільних пожежних у той же державний пожежно-рятувальний підрозділ. Так ви зможете робити змішані групи, що дозволить державним підрозділам проводити одночасну під¬готовку більшої кількості добровольців.
9.  Підпишіть договір з кожним добровольцем про його залучення до пожежогасіння як добровільного пожежного, а також обов'язково застрахуйте його життя та здоров'я. Тільки після набрання чинності договору страхування і після відповідної підготовки добровільний пожежний може бути залучений до роботи.
10.  Забезпечте регулярне тренування добровільних пожежних і працівників МПРП, відпрацювання ними базових дій, проведення підвищення кваліфікації у зручний для них час.
11. Організуйте систему добору і навчання нових добровільних пожежних на постійній основі.


Гарантії, що може надати орган місцевого самоврядування добровільним пожежним або їхнім роботодавцям
Для стимулювання розвитку добровольчого руху пожежних та підвищення мотивації органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення про надання певних гарантій і заохочень. Наданий нижче перелік містить пропозиції, що громада може взяти до уваги. Перелік не вичерпний, ви можете додати свої пропозиції та/або взяти до уваги тільки деякі з них залежно від своїх можливостей.
Компенсації роботодавцям добровольців за час, протягом якого вони були на виклику
Щомісячно / щоквартально / щорічно роботодавці добровольців можуть надавати інформацію про витрати на оплату добровольцям годин, під час яких вони були на виклику.
Шляхом аналізу документів формується сума, що з урахуванням інфляційного індексу закладається в бюджет на наступ¬ний рік (якщо є можливість компенсувати у поточному році, буде ще краще).
Розіграші путівок (туристичних, в лікувально-оздоровчі заклади), матеріальних цінностей тощо серед пожежних
Такі розіграші можна пристосовувати до різних святкових днів, що буде теж свого роду популяризацією як добровольчого руху, так і місцевої влади.
Група учасників може не обмежуватися тільки добровольцями: в розіграшах можуть брати участь і, наприклад, найкращі працівники ОМС за поданням колективу. А якщо така особа ще й доброволець, то вона має подвійний шанс виграти. У та¬кому разі залучення працівників ОМС до участі в конкурсі – непогана політика позитивного стимулювання.
У разі сприяння з боку підприємців громади – видача карток на знижки на товари і послуги конкретних підприємств
 У разі зацікавленості громади в підтримці пожежних суб'єкти господарювання самі захочуть допомогти добровольцям. Тоді, крім благодійних внесків, можливо, вони будуть зацікавлені в наданні знижок на свої товари і послуги за домовленістю.
Щоб уникнути зловживань з боку добровольців, бажано робити картки іменними і з фотографіями.
 У разі, якщо добровольці добираються до місця пожежі на своїй машині, можна закупляти для них картки на паливо на місцевих АЗС. Їхня видача проводиться за потреби за погодженням з керівником місцевого пожежно-рятувального підрозділу на основі його даних про частоту викликів.
Організація безплатного спортивного залу для покращення фізичної готовності добровольців
При МПРП можуть створюватися спортивні зали, в яких будуть займатись професійні та добровільні пожежні на безплатній основі.
Спортивний зал може давати прибуток для МПРП, якщо для інших зробити платні абонентські внески і підтримувати його в належному стані.
Вручення нагород, подяк від громади
Ефективно, бо це сильний засіб морального стимулювання – людина відчуває потребу у визнанні і повазі.
Така гарантія не спричинює навантаження на місцевий бюджет, адже витрати на грамоти чи нагороди можуть бути мінімальні.
Це один із засобів заохочення добровольчого руху в громаді.

 

 

За матеріалами "Практичного порадника з організації цивільного захисту в територіальних громадах", розробленого міжнародною організацією IREX у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ України.


Порадник розроблений в рамках Проекту з комунікаційної підтримки та залучення громадськості до процесу реформ за фінансової підтримки Відділу з правоохорон¬них питань (INL) Посольства США, в партнерстві з Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) та Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 


Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Любов Нечипорук: Для підтримки місцевих мовників Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ініціювала проєкт обміну контентом Руслана Клим: Ключові аспекти розвитку Вижницького району Іларій Мінтянський: Діяльність Головного управління Національної сервісної служби у Чернівецькій області Анатолій Круглашов: "Інститут державної служби України: зародження, розвиток, особливості" Михайло Чорней: Пріоритети діяльності Вижницької райдержадміністрації Микола Ярмистий: Тенденції розвитку державної служби в Україні Мирослава Ткачук: Головне про патронат Вікторія Гатрич: «У комунікації головне – бути чесним із аудиторією» Юрій Півень: Система соціального захисту в територіальних громадах Юрій Манастирський: Особливості деклараційної кампанії у 2021 році Державний сектор потрібно навчати співпрацювати з бізнесом: презентували аналітичний звіт «Демократичний компонент у навчанні державних службовців» Ілона Факас: Вступ на державну службу: порядок, вимоги, особливості в умовах карантину Сергій ОСАЧУК: Чернівецька область приречена на успіх і нею Україна може пишатися! Наталія ГУСАК: "... жодної паніки не повинно бути, коли ти починаєш організовувати процес, від якого залежатиме доля багатьох мешканців Буковини" Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Опорна школа як основа якісної освіти Пенсійне обслуговування по-сучасному: оновлені сервісні центри та портал електронних послуг
Світлана Олексійчук: Створення «Резиденції молоді» як новий рівень реалізації молодіжної політики Організація пожежної безпеки у територіальних громадах області Екотолока, спортивні змагання та фестиваль юшки - у територіальних громадах області відбулися заходи згуртування Ринок землі в Україні: проблеми та перспективи. Частина 1. Правове регулювання земельних відносин в Україні. Наталія Катрюк: Шукаємо власні шляхи для розвитку громади Марія Нікорич: «Земля і комунальне майно – одне з найважливіших джерел наповнення місцевого бюджету» Сергій Бостан: Основні пріоритети – ефективне використання комунального майна Світлана Банар: Найчастіше до старости звертаються із земельними питаннями Іван Янко: Мешканці нашої громади надзвичайно працьовиті Старости Вашківецької громади: що на порядку денному? Христина Марчук: Децентралізація: підсумки та нові завдання Віталій Мостовий: Сучасні канали комунікації місцевої влади з громадою ЦНАП – місце, де громадяни зустрічаються з місцевою владою Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку Близько 90 % території Чернівецької області охоплено перспективними планами, – Альона Бабак Завдяки економії – Чудейська громада реалізувала на один проект більше ніж планувала Розвиток та проблемні питання Глибоцької ОТГ 25 листопада у Тереблечівській об’єднаній громаді відкрили ЦНАП Проект держбюджету на 2020 рік: які кошти передбачено для розвитку ОТГ Радники Центру розвитку місцевого самоврядування відвідують ОТГз метою ознайомлення із проектами розвитку інфраструктури Ігор БАБЮК: Місцеві вибори 2021: можливості для розвитку територіальних громад
Анатолій Круглашов: Локалізація політичного чи політизація локального: випробування спроможностей місцевого самоврядування в Україні Марін Герман: Децентралізація влади без соціального капіталу – шлях до «інституційної невдачі» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Дзюба Іван Михайлович Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Дністрянський Станіслав Северинович (1870 – 1935) Анатолій Круглашов: Місцеві вибори 2020: роздуми експерта Міста в децентралізаційній реформі: проблеми і перспективи Публічне управління у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації та євроінтеграції України Сергій Гакман "Єврорегіон "Верхній Прут": досвід, виклики та особливості" Пропозиції учасників міжнародного круглого столу «Нові європейські парадигми співпраці та потенціал Єврорегіону «Верхній Прут» Зиновій БРОЙДЕ: КООРДИНУВАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО ТРАНСКОРДОННОЇ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ ЕКОНОМІКИ Сергій Гакман: Білокриницька трагедія 1941 р.: погляд через 80 років
шукайте нас на facebook