Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

27 лютого 2017
Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини.

Криган Роман Володимирович, директор Чернівецького обласного центру зайнятості

 

Розбудова незалежної правової держави, що відбувається в Україні, та реформування системи управління зумовлюють зростання ролі територій у здійсненні основних напрямів соціально-економічної політики. На сьогодні значно розширюються функції і завдання регіонів щодо формування ринку праці, забезпечення зайнятості населення і раціонального використання людських ресурсів.


В умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні, перед Службою стоїть питання оперативного реагування на виклики регіональних ринків праці, розвитку кадрового, фінансового, інфраструктурного потенціалу на новій територіальній основі з урахуванням створення громад.
На сьогодні в Україні розпочато процес реформування Державної служби зайнятості. За 25 років Державна служба зайнятості пройшла декілька етапів свого розвитку: організаційне становлення та прийняття Закону України «Про зайнятість населення», започаткування системи соціального страхування та прийняття закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», запровадження антикризових заходів в умовах світової фінансово-економічної кризи. І завжди Державна служба зайнятості доводила свою здатність ефективно протистояти викликам ринку праці, запроваджувала ефективні технології надання послуг, забезпечувала гнучкість управлінських та організаційних підходів щодо сприяння зайнятості.


Передумовою модернізації Служби також є потреба в удосконалені механізмів отримання повної та достовірної інформації про попит на робочу силу на ринку праці та стимулювання роботодавців до створення та збереження робочих місць, провадженні нових підходів щодо повернення шукачів роботи до активної зайнятості, розвитку комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами (установами), суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій).


Завдяки  реформі служба зайнятості має перетворитися на мобільну структуру, яка стане ефективним гравцем на ринку праці, зможе підтримати кожного, хто потребує соціальної допомоги.
В складних економічних умовах Чернівецька обласна служба зайнятості докладає зусиль щодо соціального захисту безробітних, оперативно реагує на виклики часу задля забезпечення підприємств потрібними кадрами, а незайнятих краян – роботою.


Слід зазначити, що регіональними особливостями ринку праці Буковини є трудонадлишковість, значні обсяги нерегламентованої зайнятості та необлікованої трудової міграції, професійно-кваліфікаційна і регіональна диспропорція між попитом на робочу силу та її пропозицією.
Незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в Україні можна відзначити позитивні тенденції на ринку праці Чернівецької області.
 За даними Державної служби статистики в Україні на Буковині збільшуються обсяги економічно активного та зайнятого населення, зменшуються обсяги безробіття.


Чисельність економічно активного населення за 9 місяців 2016 року склала 413,4 тис. осіб, що на 8,9 тис. осіб більше, ніж за відповідний період 2015 року. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років за означений період становила 377,8 тис. осіб та збільшилась у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року на 10,6 тис. осіб. Рівень зайнятості за 9 місяців 2016 року серед осіб у віці 15-70 років склав 56,4% і збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,5 відсоткових пункти. Чисельність безробітних за цей період становила 35,6 тис. осіб та зменшилась у порівнянні із 9 місяцями 2015 року на 1,7 тис. осіб. Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, дорівнював 8,6% та зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 0,6 відсоткових пункти.
 

Завдяки запровадженню у 2016 році Регламенту роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів вдалося розширити види та форми соціальної підтримки безробітних в умовах функціонування страхової системи. Зростає число громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні до обласної служби зайнятості, та збільшується кількість роботодавців, які співпрацюють із обласною службою зайнятості.
 Однак ефективна робота служби зайнятості залежить в першу чергу від наявності інформації про вакантні посади. Тому особлива увага приділяється налагодженню тісної співпраці із соціальними партнерами – роботодавцями, та формуванню єдиної бази вакансій на підставі відомостей від працедавців, приватних посередників на ринку праці, аналізу друкованих та електронних засобів масової інформації.


 У рамках реформ в роботі служби зайнятості запроваджено використання новітніх технологій щодо надання послуг безробітним і роботодавцям. На цей час в обласній службі зайнятості вже діють інноваційні сервіси з використанням відеорезюме, відеовакансії, презентації роботодавців. Роботодавець за таким резюме може побачити реальну людину, що дає можливість суттєво економити час та кошти при підборі фахівців.


Зокрема, на базі Чернівецького міського центру зайнятості створено сектор інноваційних форм пошуку роботи. Шукачі роботи мають можливість поспілкуватися з роботодавцями із використанням сучасних технологій, зокрема скайп-зв'язку, що зручно як для роботодавців, так і для шукачів роботи (вигідно презентувати себе як кваліфікованого працівника, дізнатися більш розширену інформацію про підприємство, безпосередньо пройти співбесіду із роботодавцем тощо). Співбесіда може відбуватися як в груповій, так і в індивідуальній формі.


Фахівці центрів зайнятості допомагають шукачам роботи фахово скласти та записати відеорезюме. На даний час банк відеорезюме Чернівецької обласної служби зайнятості налічує 49 таких резюме, з них вже 7 осіб, що презентували себе за допомогою відеорезюме, працевлаштовані за направленням служби зайнятості.
Планується створення Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості. Це буде онлайн-технологія швидкого пошуку і підбору кадрів на запити роботодавця. Ця технологія також передбачатиме онлайн-профорієнтацію та професійну діагностику, що є основою ефективного соціального ліфту, а дистанційне навчання потенційних працівників необхідним навичкам (англійська мова, м’які навички, цифрова грамотність тощо), що є затребуваним для будь-якої професії. Завдяки впровадженню цієї технології державна служба зайнятості зможе на гідному рівні конкурувати з комерційними платформами з пошуку та підбору персоналу.


Здійснення контролю за вакансіями шляхом заповнення картки укомплектування посад, які протягом 5 днів не заміщуються, активізувало роботу фахівців служби та підвищило їхню персональну відповідальність. Для оперативного добору претендентів на термінові запити роботодавців, а також привернення уваги відвідувачів центрів зайнятості – саме на ці посади впроваджено рубрики з фотовакансіями.
Застосування цих та інших нових форм роботи є додатковим імпульсом у досягненні позитивної динаміки результатів роботи служби зайнятості.
Зокрема, у 2016 році кількість роботодавців, яка співпрацювала з обласною службою зайнятості, зросла на 3,3%, а кількість вакансій збільшилась на 16%. Це сприяло зростанню чисельності осіб, які отримали роботу, на 11,7% в порівнянні із 2015 роком.

 

Позитивним є зростання середньої заробітної плати вакансій, які подаються роботодавцями в службу зайнятості. Впродовж 2016 року вакансії із мінімальною заробітною платою склали 10,4% від їх загальної кількості, від мінімальної до середньої заробітної плати по області – 85,9%, вище середньої заробітної плати по регіону – 3,7%.  Загалом, середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію у 2016 році склав 2039,2 грн., що в 1,2 рази більше, ніж за 2015 рік.


Зростання кількості вакансій сприяло зниженню навантаження на одне вільне робоче місце в 1,6 рази (станом на 1 січня 2017 року – 11 осіб на одне вільне робоче місце, на 1 січня 2016 року – 18 осіб на одне вільне робоче місце).
Однак негативно впливає на укомплектування вакансій регіональна та професійно-кваліфікаційна диспропорція між попитом на робочу силу та її пропозицією на ринку праці.


Із загальної кількості вакансій біля 60% (залежно від сезону року) знаходиться на підприємствах, в установах та організаціях м. Чернівці.
У професійно-кваліфікаційному розрізі, якщо навантаження на одне вільне робоче місце  для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства склало 94 особи, то для кваліфікованих робітників з інструментом – 4 особи, професіоналів, працівників сфери торгівлі та послуг – по 8 осіб на одну вакантну посаду.


Також структурні невідповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією загострюються в розрізі окремих професій і спеціальностей.
І тому служба зайнятості намагається стати активним майданчиком для соціального діалогу між учасниками ринку праці – роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій.
Першочерговим завданням служби є реалізація заходів щодо оперативного працевлаштування шукачів роботи.


За сприяння обласної служби зайнятості у 2016 році забезпечено роботою 11,4 тис. осіб, що на 11,7% (на 1,2 тис. осіб) більше, ніж за 2015 рік. Із загальної чисельності працевлаштованих за направленням служби зайнятості працевлаштовано 10,3 тис. осіб (90,7% із загальної чисельності осіб, забезпечених роботою), з них 5,9 тис. безробітних.
Рівень працевлаштування безробітних (працевлаштованих за направленням служби зайнятості та шляхом укладання ЦПУ) у 2016 році склав 30,1%, що на 1,5 відсоткових пункти більше проти минулого року.


Законом України «Про зайнятість населення» передбачено механізм стимулювання створення нових робочих місць шляхом надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування строком не менше, ніж на два роки роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. У 2016 році  більше 40 роботодавців та суб’єктів малого підприємництва отримали компенсацію фактичних витрат єдиного внеску у розмірі
877,3 тис. грн. та працевлаштували на новостворені робочі місця 264 безробітних.
Обласна служба зайнятості бере активну участь у реалізації регіональної програми розвитку малого та середнього бізнесу.


Здійснюється із залученням працівників органів державної влади, соціальних фондів, бізнес-центрів, підприємств, організацій, установ безоплатне індивідуальне та групове консультаційне обслуговування осіб, які звернулися до служби зайнятості з питань організації та провадження підприємницької діяльності. У 2016 році представниками органів влади надано 1862 консультації
З метою створення нових робочих місць та для сприяння самозайнятості населення Чернівецької області 70 безробітних, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 1216,6 тис. грн. Середній розмір одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності склав 17380 грн. Серед безробітних, які виявили бажання розвивати власний бізнес, 10 учасників АТО, 3 особи з обмеженими фізичними можливостями, 31 молода людина у віці до 35 років.


Ефективним шляхом вирішення проблеми зайнятості є опанування громадянами професій, які б мали попит на ринку праці, або набуття ними додаткових компетенцій для кар’єрного зростання. Тому одним із дійових інструментів працевлаштування зареєстрованих безробітних є професійне навчання, яке здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Обласна служба зайнятості здійснює організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах Буковини, так і у мережі Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, а також безпосередньо на виробництві, у тому числі за індивідуальною формою навчання та шляхом стажування.


У 2016 році за направленнями служби зайнятості проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 3,3 тис. безробітних. Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання склав 97,6% проти 93,2% у 2015 році (тобто на
4,4 відсоткових пункти більше). Наприклад, безробітні навчались на замовлення роботодавців області на курсах цільового призначення за такими навчальними програмами як «Новітні технології в цегельному виробництві», «Основи безпеки праці на цегельному заводі» тощо. Перед початком опалювального сезону, відповідно до отриманої від роботодавців інформації щодо перспективних вакансій, Чернівецькою обласною службою зайнятості в серпні-жовтні 2016 року проведено підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення за навчальними програмами «Чергова перевірка знань за професією оператора котельні», «Безпека праці опалювачів на твердому паливі» та іншими.


Ураховуючи потреби регіонального ринку праці, будуть упроваджуватися елементи дистанційного навчання. Організація роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання передбачатиме розширення переліку професій, відповідне інформування громадян і роботодавців.
Для тих, хто дійсно бажає працювати, на період пошуку роботи є можливість долучитися до участі в оплачуваних громадських роботах та роботах тимчасового характеру. Громадяни отримують тимчасову роботу, а роботодавці – працівників для її виконання.


Впродовж 2016 року в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 2524 особи, з них 2505 безробітних. З коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на організацію громадських робіт використано 627,9 тис. грн. місцевого бюджету – 476,6 тис. грн. Безробітні області залучалися до організації громадських робіт по догляду за самотніми непрацездатними особами похилого віку, здійснювали благоустрій та озеленення територій населених пунктів, проводили роботи з впорядкування місць поховання загиблих захисників Вітчизни, кладовищ та інформування населення про можливість отримання житлових субсидій.


На даний час надзвичайно актуальні завдання, що стосуються співпраці центрів зайнятості з територіальними громадами. Саме від ступеня активності такої комунікації залежить ефективність вирішення питань зайнятості та підвищення іміджу служби на місцях. Результатом зміцнення співпраці з територіальними громадами в подальшому має бути збільшення обсягів тимчасової зайнятості шляхом залучення безробітних до громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів
Зважаючи на суттєвий професійно-кваліфікаційний дисбаланс, наявність значної частки безробітних з вищою освітою та еміграції високопрофесійних кадрів за кордон, надзвичайно актуальним завданням є профорієнтаційна діяльність. Роботу відповідних підрозділів служби зорієнтовано на забезпечення доступності соціальних послуг для різних категорій населення, у тому числі на засадах широкого соціального партнерства. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними послугами в 2016 році досяг 94,3%.


Для зменшення структурного дисбалансу на ринку праці та відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення обласна служба зайнятості проводить системну, цілеспрямовану профорієнтаційну діяльність з учнями загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів. Фахівці служби залучають учнів до різноманітних профорієнтаційних заходів: «днів відкритих дверей» навчальних закладів, ярмарків професій та кар’єри тощо. Молодь відвідує профконсультації, бере участь у тестуванні із застосуванням психодіагностичних методик.


З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів та упередження молодіжного безробіття впроваджується проект «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього». В рамках проекту відбудуться консультації щодо складання відеорезюме для подальшої презентації їх потенційним роботодавцям та навчання сучасним методам пошуку роботи.


З метою удосконалення організації діяльності Служби розпочато процес оптимізації базових центрів зайнятості (районні та міські центри зайнятості), який передбачає передачу усіх господарських функцій на регіональний рівень. На рівні Державної служби зайнятості (Центрального апарату) прийнято рішення про передачу адміністративних функцій базових центрів зайнятості на регіональний рівень. Всі районні та міські центри зайнятості стануть Філіями обласного центру зайнятості. Метою цього процесу є створення дієвої та мобільної служби на ринку праці з урахуванням європейського досвіду. Результатом реформи служби зайнятості має стати підвищення якості послуг, що надаються шукачам роботи, безробітним і роботодавцям, оскільки працівники філій зосередяться переважно на наданні послуг клієнтам.


І головна мета служби зайнятості – щоб кожен буковинець мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни. Однак питання зайнятості можливо ефективно вирішити лише в тісній співпраці органів влади, роботодавців, профспілок, використовуючи усі можливості чинного законодавства та активно впроваджуючи зміни до нього.

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Наталія Пасічник: Урядом затверджений новий Порядок призначення житлових субсидій Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Тетяна Лукащук: "КДС" - це надійний інструмент реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації держслужбовців Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Микола Савчук: Путильський район сьогодні Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Діяльність суду: Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією Юрій Півень: Про стан соціального захисту населення області у 2017 році Лідія Гайдей: Культурне життя Заставнівщини Євгенія Бойко: Створення сприятливого інвестиційного клімату – одне із пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку Новоселицького району Лілія Гриневич: Наше завдання - підняти якість освіти і якість вивчення української мови у школах викладання мовою нацменшин, зберігши при цьому використання і вивчення предметів рідною мовою Відділ з питань туризму Чернівецької ОДА: Туризм на Буковині Тетяна Лукащук: Деякі аспекти проведення атестації претендентів на посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою Володимир Дьяченко: Соціальні питання – лідери серед звернень громадян Павло Петренко: Правова допомога і правовий захист є надзвичайно актуальним для всіх українських громадян Уряд проводить капітальний ремонт країни Юрій Кітар: Ми маємо резерви та потенціал для розвитку району Буковинці можуть видати свої книги за кошти обласного бюджету Любов Крикливець: Основне завдання реформи – у підвищенні рівня доступності та якості медичної допомоги Валентина Юрчук: Про роботу Центру надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації Іван Друцул: Кіцманський район сьогодні Роман Криган: Реформування служби зайнятості та ситуація на ринку праці Буковини Юрій Півень: Стан призначення та виплати субсидій населенню по Чернівецькій області Олег Стецевич: Завдання і пріоритетні напрямки розвитку кадрового забезпечення органів державної влади та ... Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Юлія Яківчек: Основні принципи роботи – вчасно виявити дитину у складних життєвих обставинах і вдало її влаштувати Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Віорел Ястремський: Герцаївський район сьогодні Ольга Гришин-Грищук: Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Михайло Леньков: Роль Національного агентства України з питань державної служби та її територіальних органів в імплементації Закону України Микола Ярмистий: Новий Закон України «Про державну службу» як компетентнісна модель управління людськими ресурсами Петро Шевчук: Патології у системі державного управління Володимир Бойко: Можливості застосування досвіду країн ЄС для реформування системи професійного навчання державних службовців Аліна Агопшук: «Зелене золото» Буковини – то її ліси В’ячеслав Хохуляк: Нотаріуси виконують функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Світлана Штефанчук: Система безоплатної правової допомоги як спосіб захисту прав і свобод людини Богдан Вітовський: З молоддю працюємо на партнерських засадах Олена Головіна: Профілактика стресу в професійній реалізації державних службовців Молодь на державній службі: Мар’яна Антимійчук
Детально про проекти Державного фонду регіонального розвитку для об'єднаних громад Чернівецької області Вікторія Чебан: Центр розвитку місцевого самоврядування створений в рамках реформи децентралізації Ярослав Кушнірик: Стан та перспективи розвитку ОСББ у місті Чернівці Олексій Грушко: "Стратегічне планування у громадах: необхідність та дороговказ розвитку" Сторожинецька ОТГ показала результати річної діяльності Олексій Грушко: Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (Україна та Чернівецька область) Олександр Ковальчук: Нові можливості для підтримки і фінансування місцевого та регіонального розвитку Анатолій Сапогівський: До Клішковецької громади вже хочуть доєднуватися інші населені пункти Мік Мюллей, Віталій Юрків: Програма DOBRE як інструмент для підтримки та економічного розвитку громад Ольга Чепель: Про форми співробітництва територіальних громад Марія Довгань: Бібліотеки в умовах децентралізації Представники ЄС взяли участь у відкритті Чернівецького підрозділу установи «Центр розвитку імсцевого самоврядування» Микола Федорук: Про законодавчу діяльність з питань децентралізації влади Леонід Швець: Основне завдання сьогодні – працювати над наповненням бюджету Кадрові питання в об'єднаних громадах: яких фахівців потребують ОТГ? Роман Єрема: Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг у Вижницькому районі Станіслав Сухар: Якщо люди налаштовані працювати - розвиток буде Тетяна Татарчук: Об’єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи Земельні питання – одна найбільш складних ділянок в діяльності органів місцевого самоврядування Верховна Рада прийняла важливі законопроекти з питань децентралізації. Коментар експерта: Ольга Чепель Недобоївська ОТГ: підсумки року Володимир Чоботарь: Люди зрозуміли, що реформа – це правильний крок Тарас Халавка: Цьогорічний процес об'днання громад має свої особливості Василь Равлик: Можна по-різному ставитися до реформи децентралізації, але лишатися на тому місці, де ми є зараз, неможливо Іван Мунтян: Оновлений склад обласної ради повинен виправдати очікування громади Друга хвиля об’єднання громад на Буковині: стан та перспективи Сергій Колотило: Перспективу подальшого розвитку вбачаємо саме в об’єднанні громад Децентралізація: коротко про головне В області працюватиме 11 бюро правової допомоги Василь Падурі: «Півроку на посаді: перші результати» Петро Чебан: Пріоритетні напрямки сільської ради - залучення додаткових коштів та створення робочих місць Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші Ольга Чепель: Децентралізація в Чернівецькій області: міфи та реальність Ілля Карлійчук: Маємо багато завдань у сфері житлово-комунального господарства Григорій Ванзуряк: Із прихильників реформи ми стали тими, хто взяв на себе зобов’язання її розпочати Христина Марчук: Законодавче забезпечення реформи децентралізації Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що об’єднались із сільськими територіями, – Геннадій Зубко Валерій Романенко: Люди вже зрозуміли, що їх благополуччя залежить виключно від їх активності і бажання щось змінити у своєму житті Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати «Посли реформ»: Чому необхідно проводити реформу місцевого самоврядування? Тарас Халавка: Врахування фактору поліетнічності при формуванні об’єднаних територіальних громад у Чернівецькій області Антоніна Скидан: Наша мета – спроможна, самодостатня, сильна громада Василь Цуркан: Використання міжнародного досвіду в роботі Острицької сільської ради І. Баб'юк, О.Чепель "Основні аспекти формування спроможних територіальних громад"
Формування система державної служби в Україні в 1917–1918 рр. Управління персоналом в умовах змін До проблеми міжкультурної взаємодії Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Білозерський Василь Михайлович (1825 – 1899) Тетяня Гаман: Навчання старост об’єднаних територіальних громад доброму врядуванню – потреба сьогодення (з досвіду Хмельницького центру ППК) Владислав Струтинський: Антон Кохановський – політик, громадянин, патріот Чернівців Виконавчі структури в ОТГ: закордонний досвід, українські реалії та перспективи (презентація наукового видання) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бачинський Юліан Олександрович (1870 – 1940) Тарас Халавка: Закордонний досвід формування органів влади базового рівня (на прикладі польських гмін) Микола Ярмистий: Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід) Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Презентовано енциклопедичний довідник «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні» Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 3) Практика реформування місцевих органів влади в системі публічного управління Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Георгій Андрузький Олег Зубчик: Державна політика України у сфері вищої освіти Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій (Частина 2) Петро Брицький: Україна та Крим: зв’язок в контексті історичних подій Сергій Швидюк: Еволюція сучасної польської муніципальної системи Олексій Колесников:Старости в об'єднаних громадах: потреба в модернізації законодавства Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Валентина Богатирець: Англійська мова як інструмент розвитку комунікативного простору України Олександр Марусяк: Кримський трансфер 1954 р.: формально-юридичний аспект Анжеліка Дзюбко: Допомога онлайн-ресурсів у вивченні англійської мови Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Частина ІІ. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації влади: досвід Херсонської області Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Наталія Нечаєва-Юрійчук: Виклики етнополітичній стабільності в Україні та перспективи їхнього подолання (на прикладі Чернівецької області) Сергій Гакман: Фактор шляхів сполучення у долі Буковини під час світових війн та післявоєнного врегулювання Пропозиції науково-практичного семінару «Сучасні методи та інструментарії управління регіональними етнополітичними процесами» Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А. Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005-2013 рр.) Частина ІІ І. Буркут "Незалежність потрібно захищати" Пропозиції учасників Муніципальних читань імені Антона Кохановського А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" С.Гакман "Російська інтервенція в Україну в контексті міжнародного права" Б.Руснак "Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року"
шукайте нас на facebook