Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування
 
« назад до переліку

28 вересня 2016
Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області

Палійчук Оксана Михайлівна директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; кандидат педагогічних наук, доцент

 

Вовк Андрій Миколайович заступник директора КУ «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області»

 

Процес децентралізації в Україні передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад.
Одним із найбільших секторів, що надає послуги населенню на рівні громад, є освіта. Саме тому у рамках децентралізації освітня реформа є однією з основних, визначених урядом у 2016 році. Головною метою такого реформування є делегування повноважень і відповідальності за управління освітою та її фінансування демократично обраним органам місцевого самоврядування і школам зі збереженням при цьому повноважень щодо визначення освітньої стратегії країни та загального напряму освітньої реформи за Міністерством освіти і науки. Досягнення зазначеної мети відбуватиметься у процесі децентралізації освіти, концепція та основні напрями якої, щоправда, нині перебувають лише на стадії розробки.
Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України  № 333 від 01.04. 2014, передбачено, що серед повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є забезпечення управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Відповідно до статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  на місцеві державні адміністрації покладається організаційна підтримка та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» від 13.10.2015 № 1073-р в 10 утворених ОТГ об’єдналися 30 сільських рад, 43 населених пункти.
З новоутворених громад найбільшими за кількістю дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів є Мамалигівська та Рукшинська  об’єднані громади – 10 закладів.
 Найбільша чисельність учнів та вихованців ДНЗ у Глибоцькій об’єднаній громаді – 1751 дитина, з них: 1364 учні ЗНЗ та 387 вихованців ДНЗ та Сокирянській об’єднаній територіальній громаді 1677 дітей, з них: 1158 школяр (станом на січень 2015/2016 навчального року).
Департаментом освіти і науки облдержадміністрації було створено робочу групу з інформаційно-методичного  супроводу реформи органів місцевого самоврядування та децентралізації владних повноважень, до складу якої увійшли відповідальні працівники Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області», відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад (наказ ДОН від 11.12.2015 № 548 «Про затвердження складу робочої групи з інформаційно-методичного супроводу реформи органів місцевого самоврядування та децентралізації владних повноважень»).
 Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій було направлено ряд листів щодо сприяння процесам децентралізації в освіті, проведено наради, вебінари  з керівниками навчальних закладів, головами об’єднаних територіальних громад.
Впродовж І кварталу  2016 року Департаментом освіти і науки було здійснено виїзні консультації в населені пункти з питань функціонування закладів освіти, в ході яких було обговорено широке коло питань, пов’язаних з функціонуванням закладів освіти в ОТГ, проведенням атестації, курсової перепідготовки, замовленням документів на освіту, проведенням ЗНО 2016 тощо.
 Загальний підхід щодо  формування мережі освітніх закладів у межах ОТГ полягав у тому, що така мережа має створюватись і функціонувати, виходячи з фінансових можливостей громад, наявної матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчальних закладів, учнівського контингенту і кваліфікованих педагогічних кадрів за участі громадськості. Такий підхід дозволить сформувати профільні класи на базі кращих навчальних закладів, що в межах кожної сільської школи проблематично. Зусилля шкіл, спрямовані на підвищення доступу до якісної освіти і профілізації навчання, дозволять уникнути зайвих витрат через спільні програми шкільних автоперевезень, використовувати спільну інфраструктуру (спортивні майданчики та бібліотеки, комп'ютери та іншого обладнання та споруди, що можуть знаходитись на території однієї («базової») школи, але використовуватись учнями інших, віддалених шкіл), покращити партнерство в межах об’єднаної громади, оскільки школам, які успішно взаємодіють між собою, більше довіряють батьки та громада, що створює умови для кращого й ефективнішого розподілу й використання ресурсів (лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  від 09.11.2015 № 01-31/2928    «Щодо вжиття заходів до оптимізації
мережі закладів освіти під час проведення добровільного об’єднання громад»).
Враховуючи те, що функціонування громад розпочалося з січня 2016 року, а навчальний рік вже тривав, Департамент освіти і науки рекомендував за доцільне зберегти єдиний підхід до формування управлінських структур на рівні органів управління освітою районних, міських рад (делегування повноважень щодо здійснення державної політики в галузі освіти  в межах їх компетенції, методична робота тощо)  та об’єднаних територіальних громад, що дозволить уникнути формування малоефективної і витратної для бюджету виконавчого комітету ОТГ структури. Зокрема, фінансове обслуговування, послуги матеріально-технічного утримання приміщень навчальних закладів може бути винесено в формат профільних комунальних служб, заснованих виконавчим комітетом ОТГ, а питання, пов’язані з навчально-виховним процесом в закладах освіти до врегулювання на законодавчому рівні залишити на рівні органів управління освітою районних, міських рад (лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від  15.01.2016  №  01-31/ 104  «Про формування органів управління освітою та інформаційно-методичний супровід  реформи органів місцевого самоврядування  та децентралізації владних повноважень»). Разом з тим, Великокучурівська та Сокирянська об’єднані територіальні громади створили власні органи управління освітою.
Досвід першого півріччя 2016 року показав, що процес налагодження зв’язків із громадами, навчальними закладами, співпраця між ОТГ та місцевими органами управління освітою в нових умовах мала певні труднощі. Крім, власне, реалізації освітніх повноважень, виникали питання передачі майна, атестації педагогічних працівників, дотримання трудового законодавства при переведенні закладів освіти до об’єднаних громад тощо.  З метою функціонування ефективної вертикалі у виконанні освітніх повноважень та завдань у діючих органах управління освітою (Міністерство – органи управління освітою обласних державних адміністрацій – органи управління районних, міських (районних у містах), об’єднаних територіальних громад – навчальний заклад) Департамент освіти і науки облдержадміністрації рекомендував ОТГ вирішити питання  щодо створення відповідних органів управління освітою (відділу, сектору, підрозділу з гуманітарних питань), враховуючи потужність ОТГ, кількість закладів освіти, дітей, вихованців, педагогічних працівників  у межах громади. Якщо освітні повноваження залишаються у органах управління освітою райдержадміністрацій, то ввести посади, що за своїм функціоналом відповідатимуть за забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території.
Спільно із Регіональним офісом реформ в Чернівецькій області в рамках проекту USAID (ПУЛЬС) комунальною установою «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області» розроблено Методичні рекомендації з актуальних питань функціонування закладів освіти в ОТГ. Зазначена інформація розміщена на сайті Департаменту освіти і науки ОДА у розділі «Реформи в освіті».
У рамках оптимізації мережі шкіл та з метою активізації роботи щодо створення єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти в області проведено конкурс на кращий проект опорного загальноосвітнього навчального закладу. Опорні заклади - це реальний початок організаційної реформи освіти в контексті децентралізації і утворення об’єднаних територіальних громад. Саме громада буде вирішувати організаційні питання забезпечення загальної освіти на своїй території. Опорні навчальні заклади дадуть можливість ефективно розпорядитися бюджетним фінансуванням і забезпечити рівний доступ до освіти всім учням.
Зміст функціонування опорних закладів – це точкове покращення матеріального стану школи,  пониження ступеня або закриття наближених шкіл, підвіз учнів шкіл-філій до опорної школи (не довше як 45 хв.), статус  юридичної особи, самостійний баланс, штамп та печатка. В опорній школі, як правило, не менше 200 учнів  без урахування учнів шкіл-філій, яких має бути, як правило, не менше трьох.
 Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 10 березня 2016 р.  № 111-р «Про проведення у 2016 році обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу», наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14 березня 2016 р. № 118 «Про затвердження Умов проведення у 2016 році обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області 30 березня 2016 р. за №5/2447, наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12 квітня 2016 р. № 175 «Про організацію проведення ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу» проведено ІІ етап обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу».
У ІІ етапі обласного конкурсу, за результатами проведення І етапу конкурсу, який тривав до 15.04.2016 року, взяли участь наступні навчальні заклади: Мигівський НВК Вижницького району, Коровійська ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького району, Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ОТГ, Волоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волоківської сільської ОТГ, Герцаївський районний ліцей ім. Г.Асакі Герцаївського району, Заставнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Заставнівський району, Кельменецький ліцей Кельменецького району, Мамаївський ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2 Кіцманського району, Новоселицька гімназія Новоселицького району, Мамалигівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Мамалигівської ОТГ, Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського району, Романковецька гімназія Сокирянського району, Сторожинецька районна гімназія Сторожинецького району, Хотинська гімназія Хотинської міської ради.
Відповідно  журі ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу» розглянуло матеріали 14 закладів.
ІІ етап обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу» (далі ІІ етап Конкурсу) відбувся у два тури серед переможців І районного етапу обласного конкурсу відповідно до Умов проведення обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу»: заочний тур ІІ етапу Конкурсу (21.04.2016р.), де членами журі попередньо опрацьовано матеріали переможців І етапу конкурсу відповідно до Кваліметричного оцінювання ефективності функціонування загальноосвітнього навчального закладу; очний тур ІІ етапу Конкурсу (25.04.2016 р.) на базі  Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», де було презентовано План розвитку загальноосвітнього навчального закладу – переможця І етапу конкурсу керівником навчального закладу. Кожен конкурсант ґрунтовно та змістовно проаналізував стан та перспективи розвитку навчального закладу, окреслив створення умов для забезпечення якості надання освітніх послуг.
Конкурс оцінювало компетентне журі, до складу якого увійшли фахівці Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Групи  моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області депутати обласної ради, Регіонального офісу реформ  у Чернівецькій області, Чернівецького представництва Громадянської мережі ОПОРА.
За підсумками розгляду матеріалів та безпосереднього візуального огляду навчальних закладів визначено переможців – три опорні навчальні заклади області: І місце – Глибоцький ліцей Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади; ІІ місце – Кельменецький ліцей Кельменецького району; ІІІ місце – Хотинська гімназія Хотинської міської ради (наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 04.05.2016 № 230 «Про результати проведення у 2016 році обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу»).
Умовами конкурсу передбачено, що переможцям конкурсу буде надано фінансову підтримку за умови прийняття рішень про створення опорної школи.
Згідно з розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від  15 липня 2016 року №467-р «Про внесення змін до списку переможців ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу, яким надається фінансова підтримка»  рішенням VI позачергової сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.07.2016   № 113-6/16 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» переможцям обласного конкурсу на кращий проект опорного закладу – Кельменецькому ліцею Кельменецького району та Мамалигівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Мамалигівської ОТГ виділено кошти у сумі 2,1 млн. грн. та 1,8 млн. грн. відповідно.  Третій переможець визначений розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 20.09.2016 № 639-р «Про внесення змін до списку переможців ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу, яким надається фінансова підтримка» - Мигівський НВК І-ІІІ ступенів Вижницького району, який отримав фінансову підтримку на суму 1641,7 тис. грн.  Зазначені кошти переможці конкурсу спрямовують на придбання шкільних автобусів, сучасної комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів навчання, обладнання навчальних кабінетів (фізики, хімії, біології), спортивного обладнання тощо.
Створення опорних навчальних закладів є одним із елементів приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей Чернівецької області, що є необхідною умовою підвищення якості освіти та раціонального використання коштів. Щороку затверджуються Дорожні карти з оптимізації. Місцеві органи управління освітою, органи місцевого самоврядування  здійснюють ряд заходів, що дають змогу економити кошти: призупинення функціонування закладів до покращання демографічної ситуації, пониження ступенів ЗНЗ, реорганізація шкіл у НВК, зважений підхід до формування мережі класів в цілому та індивідуального навчання зокрема на 2016/2017 навчальний рік.
Станом на початок 2016/2017 навчального року прийнято рішення щодо
закриття двох шкіл: Орестівської ЗОШ І ст. Рукшинської сільської ради  (Рукшинська ОТГ); Старобросківецької ЗОШ І ступеня Сторожинецького району;  реорганізовано з пониженням ступенів 8 загальноосвітніх навчальних закладів області: Волоцька ЗОШ І-ІІ ступенів у Волоцьку ЗОШ І ст., Великівська ЗОШ І-ІІ ступенів у Великівську ЗОШ І ступеня,  Вижницького, Самушинський НВК І-ІІ ступенів у Самушинський НВК І ст Заставнівського,  Коновський НВК І-ІІ ст. у Коновський НВК І ст., Лукачанського НВК І-ІІ ст. у Лукачанський НВК І ст. Кельменецького районів, Рашківську ЗОШ І-ІІІ ст. у Рашківську ЗОШ І-ІІ ст.. Рукшинської ОТГ; Чернівецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів                № 19 у Чернівецьку ЗОШ І-ІІ ступенів №19 та НВК «Берегиня» до ЗОШ І-ІІ ступенів (у двох останніх закладах набір до 10-11 класів не здійснювався);  створено 4 навчально-виховні комплекси: Михалківський НВК І-ІІІ ст., Шебутинецький НВК І-ІІІ ступенів Сокирянського району, Красноїльський НВК І-ІІ ступенів Сторожинецького району, НВК «Лідер» у місті Чернівцях.
Тому магістральним напрямом розвитку нашої освіти є перехід від утримання навчальних закладів до інвестування  у розвиток освіти, учня, тобто на кінцевий результат.
Разом з тим питання децентралізації системи освіти має ряд проблем.
Це, зокрема, формування нормативної бази для функціонування опорних шкіл (діючим законодавством поняття опорної школи не передбачено), розробка установчих документів  опорних шкіл та філій, визначення обсягу їх повноважень. Питання частково врегульовано листом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2016 № 2/3-14-1776-16 «Щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій», однак відсутність єдиного типового статуту опорної школи або положення про філію опорного закладу  призводить до значних розбіжностей у обсязі повноважень, управлінні спільним майном, поданні звітності навіть у межах однієї адміністративної одиниці. З метою вироблення єдиного підходу до вирішення зазначених проблем Департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з юристами Регіонального офісу реформ в Чернівецькій області розроблено Положення про філію опорного закладу.
 Отже, запровадження децентралізованої системи освіти в Україні нині перебуває на етапі формування відповідної законодавчої бази, розробки та погодження з громадськістю української моделі децентралізації освіти. Враховуючи те, що система освіти складається з дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, в яких зайнято багато тисяч висококваліфікованих кадрів, зокрема вчителів і директорів шкіл, до якого причетні мільйони батьків учнів на різних рівнях освіти, реформування цієї галузі потребує гармонізації  інтересів цих різних груп зацікавлених сторін. Тому очевидною є необхідність залучення до освітніх реформ всіх зацікавлених сторін в сфері освіти з метою налагодження такої моделі освіти, яка буде найбільш ефективною в українських умовах, а також її впровадження в рамках майбутніх реформ.

Відгуки: 
Немає відгуків

Додати новий відгук:
 Ваше ім`я:
 Текст відгуку:
 
Микола Ярмистий: дотримання принципів вірно служити українському народові та українській державі закладені в обітниці ще 100 років тому Державна служба є критерієм розвитку нашої держави Микола Проданюк: Публічні закупівлі мають бути відкриті, чесні та прозорі Леся Нос: Налагодження комунікації з громадянським суспільством – важлива складова успіху в реалізації державної політики Руслан Сенчук "Вижницький район: виклики, досягнення та перспективи" Анатолій Круглашов: Десять років готуємо магістрів за спеціальністю «Державна служба» Оксана Палійчук: Децентралізація освітньої галузі в Чернівецькій області Любов Нечипорук: Громади мають можливість реалізувати право на власне радіомовлення Основна увага району спрямована на завершення реформи децентралізації Сумлінним платникам податків буковинські фіскали створюють комфортний клімат Георгій Придій: Злагоджена робота задля досягнення максимальних результатів Ярослав Бартош: На часі – створити сприятливе інвестиційне поле об’єднаних громад та відкрити новий потенціал територій Скорочення штатів РДА. Дмитро Дубілет назвав принципи скорочення Опорна школа як основа якісної освіти Пенсійне обслуговування по-сучасному: оновлені сервісні центри та портал електронних послуг
Тетяна Скутар: Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області Вікторія Чебан: Децентралізація: нові можливості для територіальних громад Світлана Бостан: Упровадження інституту фахівців із соціальної роботи як перспективний напрям роботи соціальних служб Олександр Добржанський: Система органів влади Буковини у складі Австрійської (Австро-Угорської) монархій (Частина І) Максим Ярмистий "Завдання щодо удосконалення структурно-функціональної системи" Уляна Гев'юк "Механізми участі національних меншин у суспільно-політичному житті України" А.Круглашов "Діяльність регіональної влади у контексті реформаторських спроб в Україні (2005 – 2013 рр.) Частина 1" Міста в децентралізаційній реформі: проблеми і перспективи Публічне управління у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації та євроінтеграції України
шукайте нас на facebook